9 – Broj transformacije

Broj 9 imao je poseban značaj u mnogim drevnim tradicijama. Za ovaj broj se verovalo da označava kraj jednog ciklusa, završetak napora u potrazi i najavu novog početka.

Verovanaj za broj 9

U kineskoj kulturi, svaki broj je povezan sa dobrom ili lošom srećom i u skladu sa tim 9 ima dobro značanje, simboliše uspeh, sreću, pozitivan pomak. On prikazuje dugoročnost i mnogi parovi izabiraju ovaj broj za dan venčanja jer se smatra predznakom sreće i uspeha u budućnosti. Dakle, prema verovanju drevne kineske kulture, 9 kao jedan od brojeva sa najjačim karakteristikama smatra se izuzetno povoljnim za mnoga područja života.

Postoji bezbroj primera o značenju broja 9 na različita područja života. U numerologiji, broj 9 predstavlja uvid, refleksiju, introspekciju. Osim toga, 9 spada u poslednji jednocifreni broj što označava kraj jednog razdoblja i daje prostor za obnovu i novi početak. Međutim, broj 9 ne smatra se povoljnim za javne delatnosti. Prema tarot kartama broj 9 povezan je sa kartom IX Pustinjak koji se odnosi na usamljenost, izolaciju i udaljenost.

Srećan ili nesrećan, broj 9 ima jedinstvena značenja. Mnogi ljudi odabiraju deveti dan u devetom mesecu za igre na sreću i tom prilikom odlučuju se za devet različitih kombinacija. U svetu su rasprostranjena različita ubeđenja kada je u pitanju ovaj broj. Naime, Kinezi smatraju da broj 9 kao zbir telefonskog broja, adrese ili bankovnog računa osigurava napredak i sreću.

Godina broja 9

Broj 9 je povezan sa elementom Vatre, strukturom, disciplinom, organizacijom, aktivnostima u profesionalnom području, inovacijom, segmentom duhovnosti. Kada je određena godina (kao 2016) pod uticajem broja 9 tada su aktuelna mnoga pitanja koja treba rešiti i suočiti se sa mnogobrojnim izazovima.

Pod vladavinom ovog godišnjeg broja ne postoji velika dinamika, a različite situacije uče osobu kako da bude promišljenija  i stekne veću zrelost. Uopšteno, uticaj broja 9 govori o godini kada treba razvijati disciplinu, poboljšati svoje talente i ostaviti po strani ono što je nebitno. Tada su red i sklad od velikog značaja u timskom radu i odnosu sa drugim ljudima, a veću pažnju treba obratiti na komunikaciju kako bi se izbegle izvsne nejasnoće ili nesporazumi. U toku vladavine ovog broja treba iskoristiti priliku za rešavanje svih onih problematičnih pitanja kako bi bez većih problema započeli novi ciklus.

Rođeni 9 -tog dana u mesecu

Prema numerologiji, dan rođenja utiče na karakteristike svake osobe. Rođeni ovog dana su vrlo saosećajni, velikodušni, odvažni, samostalni, hrabri, ratoborni i nemaju strah od poraza. Zbog naglašenog samopouzdanja, obično se susreću sa finansijskim poteškoćama i lako stupaju u sukobe sa drugima. Oni su uspešni u pitanjima vezanim za dobrotvorni rad, religiju, filantropiju. Tokom svog života suočavaju se sa mnogim ljubavnim razočarenjima i gubitkom prijatelja.  Svaka vrsta loših navika je pogubna za njihovo telo, jer imaju osetljivu prirodu, posebno nervni i respiratorni sistem.

Facebook Comments