Aspekti u astrologiji

Kroz koncept astrologije možemo sagledati sveukupnu kosmičku energiju sadržanu u našem rođenju. Svaki astrološki znak, kuća, planeta i aspekt simbolično predstavlja energiju onoga što jesmo. Aspekti u astrologiji  su manifestacija korisne energije. Kroz aspekte i njihov intenzitet delovanja možemo sagledati svoje mogućnosti i napredak.

Astrologija-i-magija-i-pravoslavlje-duhovna-istorija-astrologije-i-magije-kroz-vekove

Aspekte u astrologiji možemo podeliti na: kvadrate, opozicije, inkonjukcije, sekstile. Aspekt kvadrata predstavlja karmička dešavanja, neravnotežu i mesto gde je potrebno napraviti određenu promenu. Aspekt sekstila predstavlja skup skladnih i uravnoteženih energija. Da bi razumeli šta su aspekti u astrologiji potrebno je sagledati ceo astrološki grafikon. Svaka aktivnost planete u astrološkom grafikonu odraziće se kroz aspekt i delovaće na određene segmente u našem životu. Planetarni aspekti uvek su aktivni, no, kako će se manifestovati zavisi od mnogih elemenata. Razumevanjem aspekata možemo otkriti koliko sklada ili nesklada vlada u našem astrološkom grafikonu. Aspekti u astrologiji mogu nas pokrenuti, uzrokovati promene, dati potrebnu energiju, poboljšati ili pogoršati naše akcije.

Facebook Comments