Verovanja – narodna verovanja i sujeverja o životinjama i insektima

Želja za srećom ukorenjena je kod čoveka još od pamtiveka. U prošlosti, pa sve do danas, posebno u ruralnim područjima, smatra se da mnogi  simboli, životinje i događaji mogu biti predznak predstojeće sreće ili nesreće. Neka od najpoznatijih  verovanja izvedena su od ponašanja nekih životinja. Verovanja za leptira Videti belog leptira predznak je sreće u […]

Horarna astrologija – pomoć za praktične probleme

Horarna astrologija spada u drevnu granu astrologije i ona daje odgovore na osnovu vremena, datuma i tačnog mesta postavljenog pitanja. Inače, horarna astrologija se razlikuje od natalne astrologije koja se bavi analiziranjem životnih aspekata osobe. U horarnoj astrologiji odgovor je samo na konkretno postavljeno pitanje. Za horarnu astrologiju koriste se podaci koji uključuju čas postavljenog […]

Verovanja za makaze

Veruje se da su makaze veoma važan predmet kada je reč o sujeverju. U magijskom smislu makaze predstavljaju moćan alat koji pruža mogućnost da se nečija sreća skrati ili odseče bogatstvo osobe. Sa makazama treba pažljivo rukovati, jer u slučaju njihovog pada na pod, nagoveštava se velika nesreća koja će stići u dom. Verovanja za […]

Verovanja za ljubav i brak

Od davnih vremena sujeverja su bila važan i neodvojiv aspekt u svakodnevnom životu ljudi. Mnogi događaji bili su predznaci buduće sreće ili nesreće. Mnogobrojna stara verovanja za ljubav i brak prenosila su se sa generacije na generaciju i prihvaćena su kao mudra znamenja i deo tradicije. Postoji mnogo verovanja za ljubav i brak, kao predznaci […]

Aspekti u astrologiji

Kroz koncept astrologije možemo sagledati sveukupnu kosmičku energiju sadržanu u našem rođenju. Svaki astrološki znak, kuća, planeta i aspekt simbolično predstavlja energiju onoga što jesmo. Aspekti u astrologiji  su manifestacija korisne energije. Kroz aspekte i njihov intenzitet delovanja možemo sagledati svoje mogućnosti i napredak. Aspekte u astrologiji možemo podeliti na: kvadrate, opozicije, inkonjukcije, sekstile. Aspekt […]

Karmička astrologija

Karmička astrologija predstavlja manifestaciju važnih aspekata koji imaju veze sa događajima iz prethodnog života. Ona je usmerena na našu duhovnu stranu. Cilj karmičke astrologije je uspostavljanje ravnoteže u sadašnjem životu, rešavanje karmičkih dugova i suočavanje sa svim slabostima. U natalnoj karti kroz ovu metodu analize možemo ispitati karmičke elemente i Lunarne čvorove. Karmička astrologija otkriva […]

Šta su astrologija i astro saveti?

         Kada kažemo  ”astro saveti” mislimo na posebnu  nauku, koja nam služi da rastumačimo nekakve sudbinske znake, i da na taj način predividimo moguće okolnosti koje će nas zadesiti. Sastoji se  iz dve, mnogima prepoznatljive, reči – astro (zvezde) i logos (nauka).Kao takva predstavlja i jednu veliku utehu za mnoge, kojima je potrebno da čuju […]

Astrologija i njeno prvo izvorište

Isprva su se astrološka znanja prenosila usmenim putem, tajne astrologije i njena vrhovna znanja su se pričom održala; jer, ona je nastala još pre prve pojave pisma. Pa ipak, njena istorija ne seže u toliko daleku prošlost kao što je praistorija. Još u davna vremena otkrivene su mnoge astronomske istine koje važe i dan danas, […]

Astrologija i hrišćanstvo – koja je povezanost

                Povezivanje astrologije i hrišćanstva nije neka novina, međutim ta ideja nije bila oduvek prihvaćena. Naime, isprva je ovo uključivanje astrologije u hrišćansko poimanje sveta bilo odbačeno i zabranjeno. Svetšenstvo je smatralo da je predviđanje sudbine moguće za neke prirodne pojave kao što je vreme, bolest, plodnost, itd. Međutim, ono što oni nikada nisu […]