Astro – numerologija: Karakteristike 12 meseci u godini

Svi meseci u godini obeleženi su posebnim vibracijama, a njihova simbolika može se tumačiti na različite načine.  Astro-numerologija  daje poseban značaj svakom od 12 meseci, odnosno, predočava nam u kom periodu dominiraju vibracije veće osetljivosti i otkriva idealno vreme za delovanje, stvaranje i razvoj.

Karakteristike 12 meseci u godini – Januar

Glavna obeležja ovog meseca povezuju se sa jednakošću i ravnotežom. U tom razdoblju treba negovati sklad u svim životnim segmentima kako bi se izbegli potencijalni zastoji.

Karakteristike 12 meseci u godini – Februar

Ovo je mesec koji se često povezuje sa važnim događajima, posebno po pitanju ljubavi i donošenja odluka. Mnoge situacije tada mogu biti odlučujuće za budućnost.

Karakteristike 12 meseci u godini – Mart

To je mesec koji pomaže da učvrstimo svoja ubeđenja. U tom razdoblju otvorene su mnoge mogućnosti i prilike za realizaciju poslovnih projekata. Tada treba biti dosledan svojim stavovima i iskoristiti vreme za druženje sa bliskim osobama.

Karakteristike 12 meseci u godini – April

Ukoliko tada uspemo da ostvarimo kontrolu nad određenim situacijama, mnoge okolnosti će nam ići na ruku. To je vreme koje se povezuje sa buđenjem emocija, romantikom i ljubavlju.

Karakteristike 12 meseci u godini – Maj

Ovo je izvrstan mesec za širenje perspektiva i  nove projekte. Tada treba biti fokusiran ka razvoju i realizaciji ciljeva. Ono što može ometati sklad može biti preterana briga o emocionalnom segmentu života.

Karakteristike 12 meseci u godini – Jun

To je vreme veće saradnje i deljenja ideja sa drugim osobama. Tada treba težiti negovanju unutrašnjeg mira, usmeriti se na rešavanje problema u profesionalnom području.

Karakteristike 12 meseci u godini – Jul

U ovom razdoblju fokus treba usmeriti ka boljoj organizaciji, planiranju novih projekata i ideja. Ovaj mesec  zrači posebnom energijom, pa je veoma važno delovati na što skladniji način.

Karakteristike 12 meseci u godini – Avgust

Ovo je odličan mesec za pitanja ljubavi, obnove i transformacije. Uopšteno se smatra povoljnim razdobljem za poslovne aktivnosti, druženja i ostvarenje uspeha.

Karakteristike 12 meseci u godini – Septembar

U ovom periodu prisutan je pad energije i promenljivost u raspoloženju. To je mesec kada treba raditi na jačanju duhovnosti i skupljanju snage za nove poduhvate.

Karakteristike 12 meseci u godini – Oktobar

Tokom ovog razdoblja naglasak je stavljen na romantiku i ljubav. Uopšteno ovog meseca treba izbegavati  sumnjičavost i nepoverenje u području partnerstva.

Karakteristike 12 meseci u godini – Novembar

U ovom periodu treba se kloniti svih onih situacija koje mogu  izazvati sukobe i konflikte. Energija ovog meseca povoljna je za nove radne projekte i ozbiljniji pristup poslu.

Karakteristike 12 meseci u godini – Decembar

Mnoge situacije tokom ovog perioda mogu doprineti da se prošire sopstveni horizonti. To je mesec novih prilika i poboljšanja u segmentu porodice i braka.

Facebook Comments