Bioenergija i što ona znači?

Bioenergija i što ona znači?                  Sve na ovom svetu ima svoju energiju; ona je ta koja održava naš svet živim, postojećim; svi živi organizmi su pomoću svoje životne energije u stalnoj interakciji sa okolinom. Njihova energija se stalno menja, transformiše. Kao što je ćelija osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića, tako je i bioenergija osnova svake ćelije u organizmu (čoveka, životinje ili biljke). Ćelija emituje svoje električne impulse koji na taj način kreiraju jedno bioenergetsko polje koje okružuje celo telo.

Prema Valentini Štefanić, ženi koja je niz godina posvetila proučavanju alternative i pisanju brojnih tekstova o reikiju, ji-đingu, tarotu i sličnim sistemima – „Svaki čovek na ovom svetu mora posedovati sopstvenu bioenergiju, inače ne bi mogao biti živ“. Svi mi možemo patiti od viška ili manjka bioenergije, ukoliko se nalazimo u nekakvoj fizičkoj ili duševnoj disharmoniji. Višak bioenergije može ukazivati u najboljem slučaju na upale i gangrene, dok manjak bioenergije može dovesti do mnogih ozbiljnijih problema koji mogu završiti najgorim mogućim ishodom.

Najvažniji je balans – da ne bude ni viška ni manjka; ono što je najčešći slučaj je da ljudi imaju samo relativan disbalans ( znači umereni višak/manjak). U svima nama postoji dobar biopotencijal koji nam može omogućiti dobro zdravlje i stabilnost, ali je problem što ne znamo svi način na koji možemo upravljati našim energijama; transformisati ih tako da se nađu u savršenoj ravnoteži.

Zbog toga nam od velike pomoći mogu biti bioenergetičari koji (nasuprot rasprostranjenom mišljenju da upravljaju sopstvenom energijom) koriste životnu ili kosmičku energiju da bi nas izbalansirali. Osim što moraju sami biti veoma uravnoteženi (na energetskom nivou), bionergetičari moraju dobro poznavati anatomiiju i osnove radiesetezije. Samo duhovno i mentalno stabilne osobe mogu biti dobri bioenergetičari i pomoći nam oko našeg disbalansa. Tek kada jednom osetite stanje energetske ravnoteže znaćete šta znači biti zdrav u punom smislu te reči.

Facebook Comments