Brojevi i geometrijski simboli

U numerologiji svaki broj je povezan sa određenom planetom, slovom i bojama. Na osnovu interpretacije brojeva možemo dobiti uvid u vibracije i energiju svakog broja. Mnogi stručnjaci iz oblasti numerologije došli su do zaključka da je svaki broj u korespondenciji sa određenim geometrijskim simbolom. Na osnovu korespondencije brojeva i geometrijskih simbola dobijamo vrlo korisne informacije sadržane u njima.

Broj 1 – U numerologiji 1 predstavlja početak. Smatra se brojem postojanosti, stabilnosti i osnovom ravnoteže u duhovnom području.  Zbog svoje mistične prirode, 1 se pridaje karakteristika stvaranja. U numerologiji,  geometrijska figura tačke je u korelaciji sa jedinicom.

Broj 2 – U numerologiji 2 simboliše dvojnost i koncept suprotnosti. U ovom broju sažima se energija reda i haosa, dobrog i zlog, napretka i stagnacije. Broju 2 odgovara simbol Yin i Yang.

Broj 3 – Ovaj broj u numerologiji predstavlja komunikaciju i kreativna načela. U mnogim religijama 3 označava sponu između tela, duše i duha, dok u određenim kultovima ovaj broj predstavlja formu slobodne energije. Broju 3 odgovara simbol trougla.

Broj 4 – U numerologiji 4 simboliše integritet, mudrost i tradicionalne vrednosti. Veruje se da je ovo broj višeg znanja i anđeoske sfere. Geometrijska figura koja odgovara broju 4 je krst, koji je jedan od najstarijih simbola.

Broj 5 –  Broj 5 u numerologiji predstavlja izazove, promene i unutrašnju percepciju. Geometrijski simbol ovog broja je pentagram, koji je kod drevnih Egipćana smatran za važan znak. Pentagram je jedan od najviše korišćenih simbola u magijskim ritualima.

Broj 6 – U numerologiji ovaj broj se povezuje sa inkarnacijom, aspektom istine, isceljenjem, lekovitošću i milošću. Broj 6 u sebi sadrži mušku i žensku energiju, a takođe odražava jedinstvo Zemlje i Neba. Ovom broju odgovara simbol obrnutog trougla.

Broj 7 – Ovaj broj u numerologiji predstavlja savršenstvo, znanje, veštine i učenje. U mnogim tradicijama sedmica se povezivala sa sedam blagoslova i 7 planeta. Geometrijska figura šestokrake zvezde predstavlja broj 7.

Broj 8  – U numerologiji 8 simboliše regeneraciju, snagu i tajne Univerzuma. Energija ovog broja povezana je sa obnovom. Geometrijski simbol koji odgovara broju 8 je točak. Ovaj simbol označava energiju preobražaja.

Broj 9 – Ovaj broj u numerologiji označava izdržljivost, duhovne blagoslove , vizije i mudsrost. Broj 9 odlikuje karakteristika trostrukog trojstva. Geometrijski simbol koji je u korelaciji sa brojem 9 je krug koji predstavlja životne cikluse.

Facebook Comments