Četiri stuba sudbine

Na osnovu godine, meseca, dana i sata rođena drevni Kinezi  mogli su predvideti život osobe. Ova metoda proricanja naziva se Četiri stuba subine. U ovoj tehnici prisutno je dva skupa odnosno niza pod imenom nebeske stabljike i dvanaest nebeskih grana. One prikazuju Yin i Yang komponente, pet elemenata i 12 životinja zodijaka.

Prvi skup ili niz u ovoj kineskoj astrološkoj tehnici oslikava karakter i kvalitete čoveka, njegove najvažnije osobine, potencijale, mogućnosti i prilike. Kroz svaki od pet elemenata može se protumačiti da li je čovek u skladnoj interakciji, da li će ostvariti uspeh i u kojim životnim sferama. Ukoliko se ovi elementi nalaze u neskladnoj interakciji tada je kod čoveka prisutna neravnoteža, neharmoničnost u delovanju i neuspeh.

U ovoj kineskoj tehnici Četiri stuba sudbine koristi se solarni kalendar. Ovo je veoma precizna tehnika pomoću koje osoba može bolje sagledati kako da upravlja svojim životom, kako bolje da sagleda sopstvene mane, slabosti i na koji način najbolje da iskoristi svoje potencijale. Uz ovaj kineski sistem možemo dobiti odgovore na važna pitanja iz sfere poslovanja, karijere i prepoznavanju sopstvenih kvaliteta koji će odvesti ka usponu i realizaciji želja.

Četiri stuba sudbine takođe nam može otkriti razdoblja sreće i uspeha. Naime, kroz ovu astrološu tehniku može se saznati da li će u određenom periodu biti zastupljeno više sreće u porodičnom, ljubavnom ili finansijskom segmentu. Na ovaj način dolazimo do saznanja  kada će važna životna razdoblja biti aktivirana, da li je to prvi ili drugi deo života.

U ovoj metodi Četiri stuba sudbine svaki element je u korespondenciji sa određenim karakteristikama:

Voda se odnosi na novac;

Vatra se odnosi na energiju i resurse;

Zemlja se odnosi na rivale, suparnike;

Metal se odnosi na um i intelekt;

Drvo se odnosi na snagu;

Takođe pet elemanta povezuju se sa bliskim osobama iz porodice:

Voda predstavlja oca;

Vatra predstavlja majku;

Zemlja predstavlja sestre i braću;

Metal predstavlja decu;

Drvo predstavlja supružnika.

Veoma je važno razumeti da uz pomoć ove tehnike možemo bolje pripremiti za razdoblja sreće ili razdoblja neuspeha. Kada su prisutni negativni periodi kroz tehniku Četiri stuba sudbine predočeno nam je u kojim životnim područjima moramo biti više oprezni kako bi izbegli velike greške  ili dramatične situacije.

Facebook Comments