Ciganske karte – proricanje bliže i dalje budućnosti

Proricanje sa ciganskim kartama daje nam odgovore na specifična pitanja. Svaka karta predstavlja jedno područje života, a određene kombinacije otkrivaju nam ukupnu sliku o bližoj i daljoj budućnosti. Postoje mnoge tehnike otvaranja sa ciganskim špilom. U jednom od popularnijih  otvaranja koje se naziva raskršće koristimo 13 karata poređanih u vidu krsta. Karte se ređaju uspravno, a zatim horizontalno. Nakon toga pristupa se tumačenju karata polazeći od treće karte sa vrha. U ovom proricanju predstavljena su stara značenja ciganskih karata.

Ciganske karte –  Postojanost

Ovo je simbol istrajnosti i božije volje. Odnosi se na ciljeve u kojima želimo da istrajemo i ukazuje nam vernost bliskih osoba.

Ciganske karte – Poruka

Iako se ova karta povezuje sa dolaskom novosti, njeno značenje u proricanju predstavlja odlazak na put.

Ciganske karte –  Dar

Odnosi se na lakoću u prevazilaženju postojećih problema i prepreka. Smatra se veoma povoljnom kartom u proricanju.

Ciganske karte –  Bolest

Značenje ove karte u velikoj meri zavisi od okolnih simbola sa karata. Ukoliko su nepovoljni to predočava na smrtni ishod za osobu koja je već bolesna. No, u pozitivnom kontekstu označava veliku zaljubljenost muške osobe koja ima svetliju kosu.

Ciganske karte – Poseta

Govori o porodici, porodičnom okupljanju, promenama i dolasku gosta.

Ciganske karte – Tuga

Odnosi se na razdoblje bola i razočarenja. Najčešće se povezuje sa izdajom zbog ulaska partnera u tajnu vezu.

Ciganske karte – Sudija

Karta koja se odnosi na aspekt pravednosti i individualnih očekivanja. Može takođe ukazivati na dolazak službenog pisma.

Ciganske karte – Ljubavnica

Karta interesa i zaljubljene ženske osobe.

Ciganske karte – Gubitak

Karta velike štete. U proricanju ukazuje na moguću bolest u porodici, nemoć i prisutnost nervne napetosti.

Ciganske karte – Venčanje

Sinonim za ulazak u brak. No, pored ovog značenja može predstavljati misli neke osobe i njegovu želju za venčanjem.

Ciganske karte – Neprilike

Simbol sukoba, konflikata i velike svađe. Ovo je karta koja upozorava na iznenadni i dosta neugodan događaj, poput krađe.

Ciganske karte – Putovanje

Odnosi se na dolazak manjih promena i moguće preseljenje.

Ciganske karte – Neprijatelj

Govori o elementima sumjičavosti ili nepoverenja.  U proricanju odnosi se na ciljeve ili interese osobe vezane za tuđi novac ili stvari od vrednosti.

Ciganske karte – Ljubomora

Ovo je karta straha i nesigurnosti. U većini simboliše gubitke nastale zbog ženskih osoba i zavisti.

Ciganske karte – Misao

Predstavlja jednu od veoma važnih karata u proricanju. Odnosi se na muškarca  svetlije kose koji ima dosta uticaja na život pitača. Okolne karte otkrivaju područje koje je aktuelno.

Ciganske karte – Dete

U tumačenju ova karta predstavlja tračeve, neistine ili klevete. Odnosi se na mlađe članove porodice.

Ciganske karte – Smrt

Najava velikog gubitka, smrtnog ishoda ili propasti.

Ciganske karte – Neiskrenost

Označava ono što je skriveno od nas i sve ono što nismo očekivali od drugih ljudi u negativnom kontekstu. To je karta koja zahteva veći oprez i ukazuje nam na moguću prevaru.

Ciganske karte – Udovica

Odnosi se na stariju ženu, najčešće udovicu koja nema dobre namere.

Ciganske karte – Kuća

Ova karta predstavlja naš porodični dom i kutak u kome se osećamo sigurno.

Ciganske karte – Vernost

Ovo je karta koja označava lojalnost, ljubav i zaštitu. Odnosi se na koncept odanosti i porodične podrške.

Ciganske karte – Oficir

Predstavlja čoveka u uniformi ili mladog studenta. U proricanju se povezuje sa aspektom zaljubljenosti ili nove veze.

Ciganske karte – Nešto novca

Karta koja se odnosi na postojanje malo novca.

Ciganske karte – Lopov

Karta koja predstavlja gubitke. Odnosi se na sve ono što osoba ne očekuje vezano za nekog muškarca.

Ciganske karte – Udovac

Simboliše čoveka koji je stariji. Ukazuje nam na status osobe ili neke odluke.

Ciganske karte – Sveštenik

Smatra se simbolom postojanosti i sigurnosti. Karta koja nam takođe ukazuje da vreme ima važnu ulogu po pitanju određenih novosti.

Ciganske karte – Pismo

Odnosi se na vesti, novosti ili važan glas koji će doći. Ne podrazumeva aspekte fizičkih stvari.

Ciganske karte – Veselje

To je karta sreće, zadovoljstva i radosti. U proricanju je najava harmoničnog ljubavnog partnerstva i mogućeg ulaska u bračnu zajednicu.

Ciganske karte – Novac

Simbol velikog materijalnog iznosa koji može biti u nekoj stranoj valuti.

Ciganske karte – Nada

Ovo je karta želja, savesti i potajnih nadanja. Odnosi se na očekivanja osobe.

Ciganske karte – Ljubav

Karta Ljubav označava sentimentalna osećanja, ali isto tako otkriva nam na moguće prijateljstvo između muškarca i žene.

Ciganske karte – Sreća

Uspeh u nastojanjima, srećan ishod situacije, dobrobit. Predstavlja vrlo pozitivnu kartu u prorcanju.

Ciganske karte – Nesreća

Karta loše sreće koja ukazuje na neočekivane i vrlo traumatične događaje.

Ciganske karte – Ljubavnik

Simboliše muškarca tamnije kose. Za neudate ženske osobe ova karta označava upoznavanje sa budućim supružnikom.

Ciganske karte – Želja

Ovo je karta koja označava misli osobe i duboke emocije.

Ciganske karte – Neočekivano iznenađenje

Smatra se kartom koja nagoveštava radost, lepo iznenađenje i potpuno neočekivane događaje.

Facebook Comments