Duhovna simbolika brojeva u snu

Brojevi koji se pojavljuju u našim snovima kroz simbolične slike, elemente ili oblike uvek su pokazatelji određenih promena ili važnih događaja. U zavisnosti od konteksta sna značenje određenog broja  može se odnositi na uspeh ili razočarenje.

Duhovna simbolika brojeva u snu: Broj 1 u snu – odnosi se na snagu, odugovlačenje, kontrolu i konflikte sa muškom osobom. Takođe, jedinica s odnosi na istinu i procese stvaranja.

 

Broj 2 u snu –  simboliše naše misli, razmišljanje o nedavno donetim odlukama i želju snivača za promenom. San u kome se pojavljuje broj 2  odnosi se i na tok određenih događaja u životu.

 

Broj 3u snu – odnosi se na intuiciju snivača, ljubavna pitanja, zabavu i racionalno korišćenje duhovne snage.  Simbol broja 3 takođe predstavlja pomoć bliske osobe u rešavanju određenih problema. Simbol trojke odnosi se i na veoma važno životno razdoblje.

 

Broj 4  u snu – ukazuje na nedostatak ravnoteže, prepreke, prisutnost napetosti, ali ujedno upozorava snivača da mora biti oprezan pri donošenju odluka. Ovaj san predočava na važnost duhovnih principa.

 

Broj 5 u snu – odnosi se na sumnje, strahove i potisnutu energiju. Snovi u kojima dominira broj 5 predočavaju snivaču  na razdoblje konflikata u ljubavi ili lošu komunikaciju. Ovaj broj predstavlja vreme iskušenja za snivača i tajne.

 

Broj 6 u snu – simboliše period važnih događaja za snivača. Ovaj broj je sinonim pokreta, ali i važnih događaja  na porodičnom planu. Drevni narodi smatrali su da ovaj broj u snu označava duhovnu zaštitu.

 

Broj 7  snu – odnosi se na iluzije, prevrate i novosti. Ovaj san predskazuje da snivač može saznati istine koje su dugo bile skrivene od njega. Broj 7 u snovima naznaka je određenih završetaka.

 

Broj 8 u snu – simboliše nastojanja snivača da dođe do uspeha. Ovaj san povezuje se sa percepcijom snivača i njegovom intuicijom. Ukoliko je san imao pozitivne karakteristike to ukazuje na lepe promene i nove početke. Ukoliko je ovaj broj u snu predstavljen kroz osam negativnih simbola  onda predstavlja „formu“ stagnacije za snivača i razdoblja u kome sve može krenuti u neželjenom smeru.

 

Broj 9 u snu – odnosi se na svakodnevna dešavanja, skrivene želje i podsvest snivača. San u kome je zastupljen broj 9 odnosi se na nepraktična nastojanja i prevelika očekivanja snivača. Ovaj broj u snovima označava istinu.

 

Duhovna simbolika brojeva u snu: Broj 10  u snu – odnose se na namere snivača i sve ono što je skriveno ili mistično.

 

Nula u snu – simboliše duhovno stanje snivača i razdoblje koje nije najpovoljnije za nove projekte.

 

Za razliku od jednocifrenih, dvocifreni brojevi u snu mogu označavati pokret i novo poglavlje u životu.

 

Broj 11 u snu – označava putovanje.

 

Broj 12  u snu – simbol je liderstva i odličnog perioda u poslovanju. Ovaj broj u snu takođe je pokazatelj nečega dobrog.

 

Broj 13  u snu – odnosi se na bunt ili negodovanje snivača.

 

Broj 14  u snu – predstavlja nove početke.

 

Broj 15 u snu – ukazuje na završetak tegobnog perioda.

 

Broj 16 – simboliše saosećajnu prirodu snivača, samilost i emotivnost. Ovo je broj koji pokazuje promenu starih navika i duhovnu stabilnost.

 

Broj 17  u snu – odnosi se na osećaje i želje duše.  Simbol broj 17 u snovima odnosi se na nove početke.

 

Broj 18  u snu – predstavlja odluke, prosuđivanje i odgovornost. Veruje se da  18 u snu upozorava snivača na moguću prevaru od strane drugih ljudi.

 

Broj 19  u snu – odnosi se na oklevanje u svakodnevnom životu.

 

Duhovna simbolika brojeva u snu: Broj 20 u snu – povezuje se sa usamljenošću i željom snivača da nešto promeni u svom životu.

Facebook Comments