Element vatre – šta nam otkriva

Element vatre predstavlja energiju koja nas motiviše, daje podsticaj i optimizam. Ovaj element odnosi se na snagu, strast, hrabrost i dinamičnost.

Od davnina čovek je bio očaran snagom vatre i njenom moći. Zbog toga, elementu vatre pripisana su brojna magična svojstva. U mnogim religijama, vatra ima važnu simboliku. Veruj se da ona daje život, zdravlje i da je zaslužna za pročišćenje.

Simbolično, vatra  označava žrtvovanje, pročišćenje, transformaciju i promenu. Vatra ima veliku moć, zbog čega je nezaobilazan element u magiji. Za element vatre može se reći da predstavlja jaku  kosmičku energiju.

Vatreni elementi u ritualima služe za podstica fizičke snage, unutrašnju radost, inicijativu, pojačanje seksualnih želja, nove početke i pronalaženje veće ravnoteže.

U drevnoj istočnojmudrosti, Feng Shui-u, vatra spada u jedan od osnovnih 5 elemenata (Zemlja, Metal, Voda, Zemlja, Drvo i Vatra). Svaki element odnosi se na određenu transformaciju, pokret i balans. Prema elementima, vatra spada u muški Yang element.

Element vatre odnosi se na pojačanu energiju, povezuje se sa sezonom letnjeg perioda, crvenom bojom, emocijom strasti. U negativnom kontekstu vatra podriva osećaj netrpljivosti i ljutnje.

Veoma je važno da element vatre bude dobro usklađen kako bi došlo to potpune ravnoteže i balansa. U kontinuiranom ciklusu element vatre pomaže u izražavanju drugih, sledećim redom:

-Drvo hrani Vatru

-Vatra stvara Zemlju

-Zemlja stvara Metal

-Metal stvara Vodu i

-Voda hrani Drvo.

U astrologiji postoje tri znaka koja pripadaju elementu vatre, a to su Ovan, Lav i Strelac. Poznato je da imaju veoma jak karakter i tendenciju autoriteta. Ovi znakovi imaju takođe svoje specifične osobine i karakteristike. Odlikuje ih jako samopouzdanje, dinamičnost, snaga volje, nezavisnost, visoki ciljevi i smisao za humor. Među najizraženijim negativnim karakteristikama su neosetljivost, netolerantnost, nervoza i sebičnost.

Element Vatre je nezaobilazan u skoro svim vidovima magije. Ovaj element često se koristi za privlačenje željenih ciljeva i tom prilikom koriste se svećice crvene boje.  Takođe, crvena so koja se povezuje sa elementom vatre služi u ritualima za strast i podsticaj strastvene ljubavi.

Facebook Comments