Feng shui za napredak u vlastitom biznisu

Feng shui kao drevna kineska mudrost daje nam mogućnost da poboljšamo sklad i budemo u većoj harmoniji sa okolinom. Feng shui za napredak u vlastitom biznisu bazira se na “skretanju” pozitivne energije na poslovanje.

 

 

Za napredak  u poslu savetuje se najpre uređenje prostora sa biljkama, postavljanjem ukrasnih predmeta, drvenih elementa i akvarijuma.

Sa gledišta Feng shui-a, izbor boja, predmeta i njihovo pravilno postavljanje povećaće prosperitet i doneti poboljšanje u poslovanju.

Feng shui nam pruža širok spektar uputstava, počev od biranja radnog prostora do najsitnijih detalja, kako bi uspeli da pokrenemo dobru energiju, ali je ujedno i zadržimo.

Prema Feng shui učenju severozapad je glavni deo kada govorimo o napretku sopstvenog posla i sticanju viših znanja. Severozapad je pod uticajem muške energije, pa je veoma važno kako ćemo ovde postaviti određene predmete.

Postavljanjem određenih biljaka u radni prostor podstaći ćemo bogatstvo, obilje i poboljšati novčane tokove.

Biljka ruzmarin korišćena je vekovima i prema Feng shui-u smatra se da ona može sprečiti stagnaciju i uticati povoljno na područje finansija.

Ruzmarin u severozapadnom sektoru smanjiće uticaj negativne energije i stagnacije. Oko ove  biljke postavljene u uglu kancelarije treba postaviti činiju sa solju i na taj način eliminisati stagnaciju.

Prema Feng shui-u ruzmarin je jedan od aktivatora energije i uloga ove biljke je da pojača energiju sklada u prostoru, a samimim tim blokira negativne uticaje i energiju iscrpljivanja u području finansija.

Facebook Comments