Gatanje iz taloga kafe – simbol anđela

Gatanje iz taloga kafe jedno je od najomiljenijih starinskih proricanja. Ova vrsta proricanja nastala je u drevnim istočnim zemljama. Taseografija (tasseography) kako se drugačije naziva  potiče od imena “tasse” što označava pehar. Da bi ispravno interpretirali simbole u ovom proricanju treba ih međusobno povezati u skladu sa određenim pravilima. Veruje se da svaki simbol ima određene pozitivne ili negativne karakteristike.

Simbol anđela u talogu kafe predstavlja dolazak radosnih vesti, pisma, iznenađenja, ali i jaku zaštitu od zlih energija. Ova figura takođe može biti naznaka nove veze ili bračne ponude. No, u tumačenju ovog simbola  takođe treba obratiti pažnju na njegov položaj u šoljici.

Simbol anđela na dnu šolice ozačava razdoblje prošlosti i zabrinutosti. Povezuje se i sa uspehom koje je neka osoba želela da spreči.

Ako se ovaj simbol nalazi u središnjem delu šoljice to je predznak mirnog i spokojnog perioda. U tumačenju se takođe povezuje sa podrškom bliskih osoba.

Simbol anđela na vrhu šoljice predstavlja lepe događaje i radost u bliskoj budućnosti.

Ukoliko je ova figura prikazana u blizini Meseca to je najava rasterećenja od briga i teskobe.

U tumačenju anđeo može simbolisati uticajnu osobu ili dobronamernog čoveka koji želi da vas zaštiti.

Simbol anđela u blizini roga označava “slepu” ljubav i odanost.

Ako je anđeo prikazan sa oreolom to je predznak sreće u ljubavi.

Simbol anđela u blizini Sunca označava trenutni uspeh i otkrivanje neke istine.

Kada je simbol anđela oslikan u blizini đavoljeg kopita to označava licemerstvo i dvoličnost.

Dva anđela simbolišu veliku duhovnu zaštitu.

Simbol anđela u blizini srca predznak je zaštite od problema.

Ukoliko je ovaj simbol u blizini knjiga to predstavlja posvećenost  religiji i veri.

Simbol anđela u blizini drveta označava jaku energiju duhovnosti.

Ako je anđeo prikazan iza ograde to simboliše zastoj i stagnaciju. U tumačenju se takođe povezuje sa periodom neuspeha.

Kada je simbol anđela prikazan u blizini tamnih oblaka to može biti najava velikog duhovnog pada za osobu.

Simbol anđela u blizini goluba odnosi se na donošenje važnih odluka i poboljšanje.

Facebook Comments