Gatanje iz taloga kafe – simbol figure čoveka

Gatanje iz taloga kafe jedno je od najomiljenijih starinskih proricanja. Ova vrsta proricanja nastala je u drevnim istočnim zemljama. Taseografija (tasseography) kako se drugačije naziva  potiče od imena “tasse” što označava pehar. Da bi ispravno interpretirali simbole u ovom proricanju treba ih međusobno povezati u skladu sa određenim pravilima. Veruje se da svaki simbol ima određene pozitivne ili negativne karakteristike. U tumačenju simbol figure čoveka  može imati pozitivno ili negativno značenje, u zavisnosti od njenog položaja.

 

 

Kada je u talogu kafe oslikana glava čoveka bez tela to označava da će osoba koju smo skoro upoznali imati dosta uticaja na naš život i sferu karijere.

Obris nejasnog ljudskog lica odnosi se na gubitke i materijalne izdatke.

Ako je u talogu kafe prikazan profil lica to upućuje na jaku duhovnu zaštitu.

Simbol ženske figure ukazuje na emocije i ljubav.

Simbol muške figure odnosi se na moguće odvajanje i ljubavni završetak.

Figura čoveka prikazana u krugu označava veliku i iskrenu ljubav od partnera.

Kada je sa bočne strane oslikano  nekoliko ljudskih figura to označava pomoć od bliskih osoba.

Figura ljudske glave za muške osobe  predstavlja profit.

Ako je figura ljudske glave okrenuta ka vrhu šoljice to ukazuje na moćnu zaštitu.

Ukoliko je figura ljudske glave okrenuta ka dnu šoljice to predskazuje na opasnost u bliskoj budućnosti.

Simbol figure čoveka sa nakitom ili ukrasima na sebi predočava na radostan susret.

Ukoliko je u talogu kafe oslikana figura čoveka pored koga se nalazi životinja to ukazuje na pomoć bliske osobe.

Profil deteta  odnosi se na rastavu od partnera.

Ako je figura čoveka oslikana sa pticom to ukazuje na dolazak nepovoljnih vesti.

Simbol figure čoveka u blizini vrha šoljice označava moguće nesporazume sa bliskim rođacima.

Simbol svetle figure čoveka u dnu šoljice nagoveštaj je izdaje, gubitka i obmane.

Ukoliko je iznad figure čoveka oslikana zvezda to ukazuje da planirani poslovni projekti mogu biti odloženi ili nerealizovani.

Kada je u talogu kafe oslikan krug u kome se nalazi muški i ženski lik to označava skoru veridbu i venčanje.

Facebook Comments