Gatanje iz taloga kafe – simbol kruga

Gatanje iz taloga kafe jedno je od najomiljenijih starinskih proricanja. Ova vrsta proricanja nastala je u drevnim istočnim zemljama. Taseografija (tasseography) kako se drugačije naziva  potiče od imena „tasse“ što označava pehar. Da bi ispravno interpretirali simbole u ovom proricanju treba ih međusobno povezati u skladu sa određenim pravilima. Veruje se da svaki simbol ima određene pozitivne ili negativne karakteristike. Simbol kruga odnosi se na životna razdoblja, znanje i mogućnosti.

Simbol kruga sa bočne strane šoljice predstavlja nagrade i poklone. Ovaj položaj označava i komunikaciju osobe sa ljudima iz svoje okoline.

Beli simbol kruga na dnu šoljice označava emocionalnu napetost.

Ukoliko se pored figure kruga nalaze negativni simboli to označava loše mišljenje drugih ljudi i prepreke u svakodnevnom životu.

Pun crn krug bez prekida označava period pozitivnih promene i pozitivnih događaja.

S’ obzirom da pun krug simboliše celovitost, isprekidan krug u dnu šoljice predstavlja ograničenja, loše raspoloženje, konflikte i moguće sukobe.

Više isprekidanih simbola krugova u šoljici ukazuje na prekide u poslovanju ili ljubavnom partnerstvu.

Ako je u simbolu kruga figura čoveka ili žene to označava iskrenu ljubav.

Ukoliko je u simbolu kruga prikazano nekoliko ljudskih figura to označava pomoć od bliskih osoba i prijatelja.

Kada se u figuri kruga nalazi ptica to označava glasove od osoba iz daleka.

Zatvoren krug predstavlja dobre odnose i komunikaciju sa osobama iz blizine.

Otvoren krug  označava poznanstvo.

Krug na dnu šoljice za žensku osobu može ukazivati na uspeh ili stupanje u brak.

Beli isprekidan krug na više mesta predviđa loše događaje u ljubavi ili rastanak sa voljenom osobom.

Figura kruga u šoljici ima više značenja. S’ obzirom da označava životna razdoblja, on se povezuje i sa Mesecom. U zavisnosti od okolnih figura može odrediti vreme važnih događaja.

Što je figura kruga veća to označava i veći dolazak profita.

Ova figura simbolično označava razdoblje blagostanja, nakon brojnih neuspeha.

Facebook Comments