Gatanje iz taloga kafe – simbol lav

Gatanje iz taloga kafe jedno je od najomiljenijih starinskih proricanja. Ova vrsta proricanja nastala je u drevnim istočnim zemljama. Taseografija (tasseography) kako se drugačije naziva  potiče od imena “tasse” što označava pehar. Da bi ispravno interpretirali simbole u ovom proricanju treba ih međusobno povezati u skladu sa određenim pravilima. Veruje se da svaki simbol ima određene pozitivne ili negativne karakteristike. Simbol lava u talogu kafe označava moć, ponos, ljubaznost, dostojanstvo i snagu. Iako postoje brojne pozitivne karakteristike koje se povezuju sa ovim simbolom, u tumačenju može takođe predskazivati nepovoljnost i opterećenje.

 

 

Kada je simbol lava oslikan kroz crnu figuru to označava pomoć i podršku od osobe koja ima autoritet.

Crna figura lava prikazana u gornjem delu šoljice simboliše susret ili važan sastanak sa muškom osobom.

Ukoliko je u blizini figure lava prikazano mnoštvo ljudskih figura to predstavlja susrete sa ljudima koji nemaju veliki društveni položaj.

Lik čoveka u blizini figure lava označava duhovnu snagu osobe.

Simbol lava oslikan sa bočne strane najava je početka novog poslovnog projekta.

Simbol razjarenog lava ukazuje na oprez u budućnosti.

Ukoliko je figura lava prikazana na dnu šoljice to predočava na važne događaje ili odluke za ukućane u periodu vladavine ovog zodijačkog znaka.

Ako je lav prikazan sa otvorenim čeljustima to je najava uspeha i pobede.

Ukoliko se iznad lava nalaze simboli zvezda to predstavlja visok položaj u budućnosti za osobu.

Simbol lava oslikan sa velikom glavom ukazuje na dostojanstvenost.

Lavovska koža simboliše bogatstvo, luksuz i vrlo bogat dom.

Figura lava sa velikom grivom naznaka je neprijateljstva, konflikata i  sukoba. U tumačenju može predstavljati neprijatelje i agresivno ponašanje.

Simbol lava oslikan između planina ukazuje na zaštitu i mirno razdoblje u budućnosti.

Ukoliko je pored simbola lava oslikana neka životinja to označava da osoba mora paziti na sferu poslovanja i svoje projekte.

Ako je simbol lava oslikan sa velikim šapama to je nagoveštaj milosrđa ili dobrog dela.

Kada se u blizini lava nalazi simbol trougla to označava lepe manire i dostojanstvenost u ponašanju.

Simbol belog lava sa naglašenim crtama označava brigu, teskobu i potencijalnu bolest za osobu.

Facebook Comments