Gatanje iz taloga kafe – simbol vage

Gatanje iz taloga kafe jedno je od najomiljenijih starinskih proricanja. Ova vrsta proricanja nastala je u drevnim istočnim zemljama. Taseografija (tasseography) kako se drugačije naziva  potiče od imena “tasse” što označava pehar. Da bi ispravno interpretirali simbole u ovom proricanju treba ih međusobno povezati u skladu sa određenim pravilima. Veruje se da svaki simbol ima određene pozitivne ili negativne karakteristike.

Simbol vage u talogu kafe u opštem smislu predstavlja prosperitet i napredak, no, okolne fgure  upotpuniće konačno značenje.

Simbol vage u centralnom delu šoljice označava nesigurnost i ukazuje da je potrebno dobro razmisliti o uzroku sadašnjih problema.

Ako je simbol vage okružen belim oblacima to je najava dolaska potpuno neočekivanih, ali i nepovoljnih vesti.

Kada je simbol vage u blizini ljudskog lika to označava uspeh i pobedu u pravnim postupcima.

Kada je u talogu kafe oslikana figura bele vage pored knjige to simboliše nepovoljan period vezan za učenje. U tumačenju se takođe povezuje sa gubitkom sudske parnice.

Simbol vage bez jednog tasa označava nedostatak stabilnosti u materijalnoj sferi i loše zdravlje.

Ukoliko je simbol vage oslikan u blizini puta to je najava velike sreće. Za ženske osobe predstavlja najavu venčanja.

Simbol vage u blizini srca označava balans i harmoniju. U tumačenju se povezuje i sa stabilnošću.

Položaj vage na ravnom postolju naznaka je pravde. Ako je vaga oslikana na neravnom postolju to simboliše klevete i nepravde drugih ljudi zbog čega je došlo do velikih gubitaka.

Naglašen i jasno oslikan simbol vage predočava na važne događaje u mesecu vladavine ovog zodijačkog znaka.

Ako je simbol vage oslikan kroz žućkaste nejasne linije to označava period siromaštva, nepravde i bolesti.

Simbol vage oslikan u blizini kapije predstavlja dolazak gostiju.

Kada je u talogu kafe simbol vage oslikan pored pisma to označava dolazak važnih novosti od suda.

Ukoliko se pored simbola vage nalazi krug to ukazuje na ispunjenje želje i pobedu.

Simbol vage u blizini zmije ukazuje da je osoba nepravedno oklevetana i da mora biti veoma oprezna.

Izgled simbola vage u talogu kafe može biti pokazatelj velike pravde za osobu, uspeha, trujumfa ili perioda nepovoljnosti, osporavanja i sudskih procesa.

Facebook Comments