Hiromantija: Linija života – šta nam otkriva njen izgled

U hiromantiji izgled svake linije je veoma važan prilikom tumačenja, jer se na taj način dolazi do brojnih i vrlo interesantnih detalja. Hiromanti na osnovu karakterističnog izgleda linija mogu videti šta je to što će imati veliki uticaj na naš život.

 

 

Linija života smeštena je između kažiprsta i palca, proteže se u vidu luka ka ručnom zglobu. Ona govori o našoj životnoj snazi, izdržljivosti vitalnosti i dužini života. Takođe pokazuje povrede, bolesti i traume. Njen izgled govori o vitalnoj energiji, entuzijazmu,  stepenu strastvenosti i usko se nadovezuje za kvalitet života.

Duga i istaknuta linija života predstavlja dugovečnost, vitalnost i dobro zdravlje. Ona pokazuje da osoba ima dosta unutrašnje snage i obilje energije.

Duga i račvasta linija života pokazatelj je velikih aktivnosti i dinamike.

Slaba i bleda linija života pokazuje težak život i loše okolnosti.

Duga i valovita linija života označava promenljivo zdravstveno stanje osobe i slabiju vitalnost.

Linija života koja je dosta savijena prikazuje optimističan stav osobe i sreću po pitanju ljubavi.

Kratka i jaka linija života označava prisutnost ambicioznosti i sposobnosti osobe da prevaziđe mnoge probleme.

Linija života koja se razgranava na kraju govori o nedostatku vitalne energije i vrlo krhkom zdravlju.

Isprekidana linija života u hiromantiji se povezuju sa tugom.

Kratka i tanka linija života pokazuje osobu koja je pod autoritetom drugih ljudi i koja je podložna tuđim uticajima.

Dvostruka linija života u hiromantiji se smatra naznakom duhovne zaštite. Mnogi hiromanti verujuju da je ona pokazatelj sigurnosti koju ćemo imati od voljene osobe.

Ostrvce na liniji života ukazuje na boravak u zatvorenom prostoru, bolnici ili zatvoru.

Presek na liniji života govori o mogućnosti nesreće, nesrećnog događaja i promena koje će nastati u toku dugotrajne bolesti. Takođe može značiti veliku promenu u emocionalnom ili fizičkom segmentu.

Zvezda na liniji života odnosi se na postojanje velikog problema.

Krst položen na liniji života govori o velikoj životnoj opasnosti.

Trostruka linija života koja se tanji na sredini i opet postaje jake označava period života u kome će osoba imati manje vitalnosti i životne energije nego uobičajeno.

Odsutnog ove linije označava osobu koja je sklona velikoj razdražljivosti, napetosti i jakoj nervozi.

Blaga linija života označava slabu izdržljivost osobe i život koji je dosta jednoličan.

Ako se ova linija završava blizu kraja dlana to upućuje na dosta opreza kada su u pitanju odnosi sa drugima.

Facebook Comments