Hiromantija (u romskoj tradiciji)

Od davnina za hiromantiju se smatralo da otvara vrata ka većoj samospoznaji i mudosti. Ona je ostala ukorenjena u romskoj tradiciji i praksa koja se prenosila sa majke na ćerku. Ova umetnost proricanja sačuvana je do današnjih dana. Romi su smatrali da se kroz hiromantiju može otkriti prošlost, budućnost, potencijali, predvideti promene ili probleme. Oni su istovremeno zadržali neka svoja tradicionalna verovanja kada je u pitanju ova vrsta proricanja.

 

U tradicionalnoj hiromantiji oblik ruku, linije na dlanu i njihov oblik su najvažniji u interpretaciji, dok ciganska hiromantija veći naglasak stavlja na oblik ruku i prste na osnovu čega se mogu sagledati mnogi aspekti vezani za mentalno i emocionalno područje. Ova umetnost takođe kod Roma služi za otkrivanje duhovnih zaštitnika i božanske uticaje.

Prema opštoj interpretaciji, desna ruka oslikava uspehe i ostvarenja, dok se leva odnosi na potencijale. Upoređivanjem obe ruke može se otkriti koliko je pojedinac koristio svoju slobodnu volju i u kojoj meri su pojedine greške uticale na sudbinski put.

Prema romskom verovanju, u analiziranju linija intuicija ima veliki uticaj. Poznavajući osnove ove tehnike možemo interpretirati linije na dlanu i saznati zanimljive detalje.

Linije na rukama

Linija života pokazuje prepreke i mogućnosti. Takođe prikazuje fizičko zdravlje, obilje i blagostanje. Dužina linije života označava koliko će osoba dugo živeti, ali je potrebno proceniti i kako je označena.

Slaba: loše zdravlje

Duboka, crvene boje: dosta energije i velika snaga.

Prekinuta: sudbinske okolnosti (problem sa zdravljem, ljubavni prekid) koje će uticati na promenu  smera.

 

Linija glave otkriva intelektualne sposobnosti, temperament, umetničke talente.

Dugačka: visoka inteligencija.

Kratka: praktičnost.

Duboka: odlična koncentracija, dobro pamćenje.

Kratka: nedoslednost, rasipanje energije.

 

 

Linija srca ukazuje na lične ciljeve, želje i snove.

Jaka: velikodušna i milosrdna osoba.

Ako se završava ispod brda Saturna: racionalnost.

Ako se završava između Saturnovog i Jupiterovog brda: uravnoteženost na emocionalnom planu.

Ako se završava ispod brda Jupitera: romantična osoba.

Linija u obliku lanca: jaka osetljivost.

 

Linija sudbine označava profesionalni uspeh i ostvarenje u karijeri.

Naglašena: visoko samopouzdanje, uspešna karijera.

Slaba: velika otežanja u profesionalnom segmentu.

Ako počinje od linije života: porodični posao.

Facebook Comments