Hiromantija – značenje bregova na dlanu

Veruje se da je hiromantijia nastala iz hinduističke kulture. Na osnovu položaja linija dlana, oblika ruku i prstiju, hiromanti mogu protumačiti osnovna obeležja i karakteristike osobe, ali takođe otkriti mnoge zanimljivosti o prošlosti i budućnosti.

Hiromantija se nadovezuje za astrologiju. Svaki breg ili planina na dlanu nose ime neke planete. Uopšteno, možemo reći ukoliko je Venerin, Jupiterov, Saturnov, Merkurov, Mesečev, Sunčev ili Marsov breg naglašen na dlanu ruke to predočava na izraženost pojedinih karakteristika kod osobe. No, ako je ravan to predstavlja negativna obeležja.

Mesečev breg

Nalazi se u podnožju palca i odnosi se na osećanja i seksualnost. Ako je naglašen tada predstavlja strastvenu prirodu osobe. Ako je predstavljen kao ulegnut označava sklonost ka licemerstvu i slabu vitalnu energiju.

Jupiterov breg

Nalazi se ispod kažiprsta, oslikava odlučnost i ambicioznost osobe. Povezuje se sa verom, religijom i liderstvom. Ukoliko je prikazan kao ulegnut predstavlja tendenciju ka lenjosti, sebičnost i apatiju. Ako je naglašen označava težnju za dominacijom i sklonst ka sujeverju.

Saturnov breg

Smešten je ispod srednjeg prsta ruke. Odnosi se na mudrost i veštinu razboritosti. Ukoliko je ulegnut to je naznaka da je osoba sklona nesreći. Ako je prikazan kao prostran to ukazuje na moguće srčane probleme, nedostatak volje i tendenciju ka samouništenju.

Sunčev breg

Takođe je poznat i kao Apolonov breg. On se nalazi do malog prsta i odnosi se na ideale, pravdu, blagostanje osbe. Ukoliko ima ulegnut izgled tada ukazuje da će osoba ostvariti uspeh  kroz prevare. Ako je prviše strm to je naznaka želja o materijalnom bogatstvu.

Merkurov breg

On je položen ispod malog prsta ruke. Prikazuje praktičnost osobe, inteligenciju, sklonost ka lukavosti ili pravednosti. Ako je ulegnut tada označava manjak inicijative i nestalnu prirodu. Ukoliko je naglašen predočava na sklonost ka prevari, krađi i nepoštenju.

Marsov breg

On se nalazi ispod Merkurovog brega. Predstavlja hrabrost, borbenost osobe i aktivnost. Ukoliko je ulegnut predočava na nasilnu i agresivnu prirodu. Naglašen Marsov breg označava sklonost ka ekcesima i moguća respiratorna oboljenja.

 

Mesečev breg

Položen je u podnožju Marsovog brega. Otkriva nam pojedinosti o kreativnoj strani osobe, maštovitosti, ali i paranormalnim sposobnostima. Ukoliko je ulegnut označava apatičnu i sumnjičavu osobu. No, ako je naglašen i istaknut predočava na nepostojanost.

Facebook Comments