Horarna astrologija – pomoć za praktične probleme

Horarna astrologija spada u drevnu granu astrologije i ona daje odgovore na osnovu vremena, datuma i tačnog mesta postavljenog pitanja. Inače, horarna astrologija se razlikuje od natalne astrologije koja se bavi analiziranjem životnih aspekata osobe. U horarnoj astrologiji odgovor je samo na konkretno postavljeno pitanje.

Za horarnu astrologiju koriste se podaci koji uključuju čas postavljenog pitanja, a ne rođenja osobe, na osnovu čega se dolazi do odgovora. Tom prilikom može se koristiti vreme i lokacija osobe koja je postavila pitanje, a mnogi astrolozi rado koriste ovu tehniku i metodu.

Vrlo često mnoge osobe su u nedoumici kada je u pitanju horarna astrologija, jer ne znaju na kakva pitanja mogu dobiti odgovor. U suštini, mogu se postaviti praktično sva pitanja. Iako se može koristiti bilo koja forma pitanja, najbolje je da svako bude formulisano tako da odgovor bude tipa da ili ne, a tako i odgovori precizniji.

Način na koji se postavlja pitanje je od vitalne važnosti za astrologa. Pitanje koje je nejasno ili loše formulisano ima tendenciju da stvori dosta zbunjujuće odgovore.  Osim jasnog definisanja, mora se znati svrha i koje su okolnosti u vezi sa postavljenim pitanjem.

Nakon formulisanog pitanja, svakako treba obratiti pažnju na datum, vreme i grad u kome se nalazite, jer što je više informacija o kontekstu vašeg pitanja, jasnije je i razumevanje od strane astrologa, pa samim tim i konkretniji odgovor.

Ovdje su prikazana neka od najčešćih pitanja koja se postavljaju kada govorimo o horarnoj astrologiji:

Ova godina je dobra godina za kupovinu nekretnine?

Koji problem utiče na mentalno zdravlje mog saputnika?

Beba koju će roditi moja rođaka je ženskog pola?

Stan koji želim kupiti ima precenjenu vrednost?

Kad će se oženiti moj brat?

Ovo je povoljna godina za preseljenje?

Ove godine za mene je povoljna odabrana destinacija za odmor?

Analiza uz pomoć horarne astrologije osigurava osobi da dobije najbolje moguće informacije na što konkretniji i precizniji način. U zavisnosti od postavljenog pitanja, odgovor može biti detaljniji i ujedno ukazati na potrebne smernice šta treba učiniti dalje. No, u nekim slučajevima, odgovor je direktniji i više objektivan.

Facebook Comments