Kako pronaći zaštitnu runu za vladajuću godinu

Rune spadaju u drevnu abecedu koja se se koristila u magijskim ritualima i proricanjima. Ova čarobna abeceda se sastoji od 24 slova, a svako od njih ima jedinstvene karakteristike i podseća nas na dublju  samospoznaju i mudrost. Osim u magiji, rune se mogu takođe koristiti kao amajlije, duhovna pomoć i zaštitni simboli za određenu godinu.

Da bi saznali koja je naša zaštitna runa za vladajuću godinu potrebno je sabrati dan i mesec rođenja sa brojem godine. Na primer, osoba je rođena 14.12.1984. Najpre smanjite broj dana rođenja na jednocifren: 14= 1+4=5. Zatim isti postupak ponovite sa mesecom rođenja: (12)= 1+2=3. Zatim ovim brojevima dodajte 9 koji je vladajući za 2016. godinu. Dakle onda ćemo dobiti: 5+3+9=1=17=8. Dobijeni broj 8 (Kenaz) označava zaštitnu runu za vladajuću godinu. U nastavku su prikazani brojevi koji odgovaraju određenim runama i njihovo osnovno značenje.

Kako pronaći zaštitnu runu za vladajuću godinu:

Runa Fehu  broj 3 – prihodi, zarada.

Runa Uruz  broj 4 – promene, napredak u karijeri.

Runa Thurisaz broj 5 – nove prilike, odluke, novosti.

Runa  Ansuz broj 6 – mudri saveti, komunikacija.

Runa  Raidho broj 7 – putovanje, napredak.

Runa Kenaz broj 8 – obnova, novi početak, prilike.

Runa Gebo broj 9 – partnerstvo, ravnoteža.

Runa Wunjo broj 10 – radost, blagostanje, sreća.

Runa Hagalaz broj 11 – sposobnost suočavanja, transformacija.

Runa Nauthiz broj 12 – strpljenje, strogost, oprez.

Runa Isa broj 13 – čekanje, pauza.

Runa Gera broj 14 – žetva, plodnost.

Runa Eihwaz broj 15 – novi ciklus, promena.

Runa Perth broj 16 – dobitak, magija, duhovno znanje.

Runa Algiz broj 17 – napredak, zaštita.

Runa Sowilo broj 18 – samospoznaja, svetlost.

Runa Tiwaz broj 19 -pravda, snaga.

Runa Berkana broj 20 – put znanja, udobnost.

Runa Ehwaz broj 21 – sazrevanje, putovanje.

Runa Mannaz broj  22 – unutrašnju jasnoća, mir.

Runa Laguz broj 23 – emocije, intuicija, ljubav.

Runa Ingwaz broj 24 – realizacija.

Runa Dagaz broj 25 – pozitivne promene, inovacije.

Runa Othala broj 26 – nasledstvo, novac.

Runa Odin broj  27 – sudbina, karma.

Facebook Comments