Kakvu poruku nam nose snovi o maramici

Tumačenje snova je vrlo specifično jer mnogi simboli i elementi imaju određeni smisao, kao i značenje.

Snovi o maramici prvenstveno se odnose nadoumice, ranjivost i sentimentalnu stranu života.

Gubitak maramice u snu simboliše odvajanje od bliske osobe.

Uprljana ili pocepana maramica naznaka je male mogućnosti pomirenja sa emotivnim partnerom.

Koristiti maramicu u snu ukazuje na predstojeću neugodnost, tugu ili suze.

Umazana maramica predstavlja  mogućnost manipulacije vezane za finansijski segment života.

Ako u snu osoba izgubi maramicu to označava da će se ona susresti sa mnogim ograničenjima posebno u ljubavi.

Svilena maramica na reveru garderobe ukazuje na žal za počinjenim delima i nemirnu savest.

Videti šarenu maramicu sa svojim inicijalima u snu govori o stabilnosti i dugoročnosti u ljubavnom partnerstvu.

Maramica sa mrljama u snu sugeriše na neugodne događaje iz prošlosti koje sanjar ne može lako zaboraviti. Ovaj san predočava da osoba nije u mogućnosti da prevaziđe neke nedavne situacije i krene dalje.

Krvava maramica u snu odnosi se na zabrinutost o zdravlju ili postojeći strah od bolesti. Ovaj san takođe ima seksualnu simboliku.

Ženska osoba koja mahanjem maramice pozdravlja nekog u snu najava je skore neprijatne promene i greške.

Snovi u kojima sanjar mahanjem maramice poželi zbogom drugoj osobi sugeriše na završetak  putovanja.

Crna maramica u snu smatra se zloslutnim znakom.

Crvena svilena maramica odnosi se na ljubavnu ili bračnu prevaru.

Svilene maramice odnose se na šarm i energiju snivača.

Imati u snu maramicu, pa je izgubiti, znak je da će se sanjar veoma brzo odvojiti od sadašnjeg saputnika.

Maramica kojom sanjar briše suze u snu označava dolazak tužnog perioda.

Baciti maramicu u snu naznaka je nostalgičnosti i sentimentalnosti sanjara. Ovaj san se povezuje i sa novom fazom života.

Snovi u kojima sanjar traži maramicu simbolišu male laži od strane ljubavnog partnera.

Facebook Comments