Karmička astrologija

Karmička astrologija predstavlja manifestaciju važnih aspekata koji imaju veze sa događajima iz prethodnog života. Ona je usmerena na našu duhovnu stranu. Cilj karmičke astrologije je uspostavljanje ravnoteže u sadašnjem životu, rešavanje karmičkih dugova i suočavanje sa svim slabostima. U natalnoj karti kroz ovu metodu analize možemo ispitati karmičke elemente i Lunarne čvorove.

astrologija_369000S1

Karmička astrologija otkriva kako se pojedinac može osloboditi karmičkih dugova u različitim vremenskim periodima. Da bi razumeli koncept karmičke astrologije potrebno je prepoznati negativan odraz retrogradnih planeta u natalnoj karti. Položaj retrogradnih planeta u natalnoj karti otkriva da li je naš karmički dug kazna ili je samo odraz negativnog obrasca. Pogrešne procene, neuravnoteženost, razočaranja, bolna iskustva, patnje, predstavljaju samo deo aspekata koji  se vezuju za karmički teret. Svaki ograničavajući aspekt iz prethodnog života može blokirati naš put ka uspehu i samoostvarenju. Da bi pospešili svoj uspeh potrebno je najpre rešiti sve karmčke dugove i steći nove perspektive i fokus. Kroz metod karmičke astrologije možemo  dobiti priliku da razrešimo negativnu karmu i ostvarimo sve ono što nas blokira u području  porodice, karijere, prijateljstva, duhovnosti i ljubavne sreće.

Facebook Comments