Karmički uticaji u Tarot kartama Treći deo

Osobe koje su rođene 08, 17, 26 pripadaju energiji karte Pravda

Karmički uticaji u Tarot kartama: Osobe koje su rođene sa energijom broja 8 poistovećuju se sa kartom Pravda u tarotu. Energija ove karte nadovezuje se za karmu i prošle inkarnacije.

09092015094426-v-karta-pravda

Mnogi događaji i dešavanja kod osobe  mogu biti posledica karmičkih događaja. Kod osoba sa brojem 8 ništa se ne dešava slučajno, već je sve u nevidljivim sponama sa karmom i zakonima pravde. Ove osobe moraju prihvatiti  svoju sudbinu, ali i potražiti prave razloge određenih problema u svom životu. Oni moraju založiti mnogo truda i snage kako bi poboljšali svoju karmu u ovom životu. Veoma često zbog svoje izražene emotivnosti i osetljivosti, mogu postati i veoma ranjivi. Karta Pravda predočava da osobe sa brojem 8 moraju težiti pozitivnim mislima, iskrenosti kako bi privukli pozitivne događaje u svoj život. Ukoliko tokom života budu previše vagali, usred nastale neravnoteže brzo će iskusiti elemente karme i karmičke zakone. Ove osobe moraju se potruditi da uvek budu pravedne, da izbegavaju laži, jer im to može doneti tugu u životu.

Osobe koje su rođene 09, 18, 27 pripadaju energiji karte Pustinjak

Karmički uticaji u Tarot kartama: Osobe koje su rođene  sa energijom broja 9 poistovećuju se sa kartom Pustinjak u tarotu. Osobe sa brojem 9 imaju puno talenata. Oni su mudri, samostalni i okrenuti duhovnim sferama. Njihove težnje su usmerene na proširivanje znanja, filozofske principe i istraživanje. U oblasti nauke mogu imati izuzetan uspeh ili dobijanje javnih priznanja. Uvek su spremni da saslušaju druge i pruže im mudre savete kako da savladaju prepreke . Mnogo osobe sa ovim brojem odriču se svetovnog zadovoljstva i odlaze u prirodu, usamljena mesta, provodeći život kao askete. Karmički uticaji u tarot karti Pustinjak mogu se sagledati u njihovom jedinstvenom duhovnom putu. Negativna karma kod ovih osoba može se manifestovati kroz razne oblike straha, nesporazume sa okolinom, ljudima, neznanju, agresivnosti, odbojnosti i želji za samoćom.

Osobe koje su rođene 10 pripadaju energiji karte Točak sreće

Karmički uticaji u Tarot kartama: Osobe koje su rođene  sa energijom broja 10 poistovećuju se sa kartom Točak sreće u tarotu. Energija ovog broja upućuje na sudbinske preseke  i događaje koji su neizbežni. U tarotu osobe koje su rođene sa brojem 10 mogu iskusiti mnogo teške životne situacije, koje će se manifestovati kao posledica karme. Tarot karta Točak sreće je karmička, pa sve osobe rođene pod ovim brojem u životu mogu osetiti mnoge sudbinske prevrate. U zavisnsoti od karmičkih uticaja, zavisi kakav ishod će biti u pojedinim životnim ciklusima osobe. Ove osobe veoma često same sebi znaju da zakomplikuju život i na taj način odvedu sebe u pogrešan smer. Oni moraju naučiti da prate znakove sudbine i svoju intuiciju kako ne bi grešili. Negativno ispoljena karma kroz kartu Točak sreće  može upućivati na manjak inicijativnog delovanja, nedostatak sklada, manjak duhovne energije i besciljno lutanje kroz život.

Osobe koje su rođene 11 pripadaju energiji karte Snaga.

Karmički uticaji u Tarot kartama: Osobe koje su rođene  sa energijom broja 11 poistovećuju se sa kartom Snaga u tarotu. Ova karta je odraz specifičnosti ovih osoba.  Kod njih je izražena jaka unutrašnja energija, duhovni koncepti, verska ubeđenja. U njihovom životu zbog uticaja karme veoma često se dešavaju veliki usponi i padovi. Osobe sa energijom broja 11 moraju naučiti kako da iskoriste sve ono pozitivno što im je dato i zaobiđu velike životne neuspehe. Karmički uticaji u Tarot karti Snaga može se manifestovati kroz poteškoće, koje u odraz božasnke ljubavi u cilju promene na bolje i što boljem iskorišćavanju sopstvenih potencijala. Ove osobe moraju izbegavati prihvatanje laži, neiskrenosti i nametanja svog mišljenja i fokusirati se na pozitivne manifestacije u svetu.

 

Facebook Comments