Košmarni snovi

Košmarni snovi odražavaju naš strah, stres i teskobu. Osim što prikazuju podsvesne strahove, košmarni snovi  mogu imati i dublju poruku.

Sopstvena smrt

Ovaj san upućuje na oslobađanje od briga, teskobe i problema. Može biti nagoveštaj važnih promena u životu osobe ili period kada će doći do donošenja veoma važnih odluka.

Utapanje

Utapanje u košmarnim snovima povezano je sa štetom, gubitkom i tugom. Takođe, utapanje se odnosi na potencijalne probleme u ljubavnom odnosu i nezadovoljstvo.

Smrt bliske osobe ili rođaka

Ovakvi košmarni snovi obično označavaju da osoba ne veruje dovoljno svom partneru ili da nije zadovoljna postojećim ljubavnim odnosom. Vrlo često povezuje se sa stvarima koje zapostavljamo u svom životu. U nekim slučajevima mogu biti nagoveštaj promene, negativnih emocija koje imamo prema toj osobi ili teškoća u suočavanju sa novonastalm situacijom.

Povrede, rane, stradanje

Košmarni snovi o povredama ili ranjavanju naznaka su prisutnog straha od reakcije drugih ljudi ili okoline zbog donetih odluka. Povezuju se sa elementima agresije, ljutnje i nakupljenog besa koje osoba drži u sebi.

Zatvor

Košmarni snovi u kojima dominira ovaj motiv  odnosi se na podsvesne strahove sanjara, loše raspoloženje i gubitak optimizma. To je takođe nagoveštaj predstojećih konflikata.

Ispadanje zuba

U mnogim starim sanovnicima ispadanje zuba povezivalo se sa velikom nesrećom koja može zadesiti bliske osobe sanjara. S’ obzirom da zdravi zubi u snovima simbolišu vitalnost, ispadanje zuba označava gubitak zdravlja, neravnotežu, strah i predstojeće gubitke.

Ugriz divljih životinja

U košmarnim snovima to je predznak izazova i velikih iskušenja u kojima će se osoba naći. Povezani su sa potisnutim seksualnim emocijama, dilemama i gubitkom unutrašnje ravnoteže. Takođe govore o poslovnom otežanju.

Rat

Košmarni  snovi koji se odnose na rat najčešće otkrivaju probleme koje sanjar ima u porodici. Takođe se odnose na brige ili neslaganje sa prijateljima.

Padanje

Košmarni snovi u kojima je aktuelan pad smatraju najzastupljenijim. Naime, ovakvi snovi najčešće se upoređuje sa gubitkom kontrole nad sopstvenim životom ili dolaskom promena na koje ne možemo uticati.

Bežanje

Takav košmar obično označava nesigurnost sanjara i njegov strah od pogrešnih odluka. Ujedno, može biti upozorenje za opasnost koja tek dolazi. Ukazuje da osoba mora imati više poverenja u sebe i sopstvenu procenu.

Čudovišta, demoni

Ovi košmarni snovi nose različite poruke, ali uopšteno označavaju duhovni aspekt života. Naime, smatra se da pojava ovakvih bića u snovima označava da sanjar ne obraća dovoljno pažnje na nešto što može biti od velikog značaja za njega. Prema mnogim tumačenjima ova vrsta košmarnih snova najava je opasnosti od neprijatelja.

Facebook Comments