Linija života: Kakve karakteristike se povezuju sa linijom života?

U hiromantiji, postoje 4 osnovne linije koje nam otkrivaju najvažnije informacije o čovekovoj prirodi, a to su – linija života, linija glave, linija srca i linija sudbine. Što su linije na dlanu jače, to su izraženije karakteristike koje se odnose na to područje.

 

 

Kada su linije jasne to ukazuje da će osoba u svom životu postići dosta uspeha. Međutim, ako su isprekidane ili se ukrštaju to označava  dosta problema za taj segment života. Linije na desnoj ruci govore nam o događajima, dok linije na levoj ruci otkrivaju želje i mogućnosti.

Linija života počinje između palca i kažiprsta i oslikana je u luku koji vodi ka ručnom zglobu. Ona je veoma važna jer pokazuje naš život, zdravlje i snagu. Postoji mišljenje da je kratka linija života pokazatelj  kratkog života što je uglavnom istina. Međutim, ukoliko je linija života kratka, slaba sa dosta prekida to sugeriše da će pojedinac imati slabo zdravlje, a njegova vitalna energija i zdravlje će vremenom oslabiti.

Veoma često ljudi se pitaju kakve karakteristike se povezuju sa linijom života? Naime, ako je linija života teško vidljiva na dlanu osoba ima loše zdravlje, brojne probleme sa napetošću i nervozom. Kod čoveka čija je linija života više puta prekinuta to označava prisutnost bolesti i nesreće.

Oblik linije života dosta nam govori o samoj prirodi aktuelnih događaja. Ukoliko je linija života tanka i ima tanke prekide, pri tom obuhvata brdo Venere, a nakon toga je jača, to označava promene i sreću za pojedinca. Međutim, ako je linija života podebljana pre prekida i nastavlja se kao tanka linija na dlanu to označava promene koje nisu povoljne.

Veoma duga linija života pokazuje dosta vitalnosti u starijem životnom dobu. Kada je linija života izražena kroz veliki luk a da se pri tom ne oslikava duboko na dlanu, to ukazuje na osobu koja je velikodušna, ali sklona promeni mišljenja.

Znakovi na liniji života govore nam o događajima koji će promeniti normalan tok života. Ovo prvenstveno može da se odnosi na neočekivane povrede, bolest i nesrećne događaje.

Ostrva na liniji života predstavljaju izazove, prisutnost napetosti i loša životna iskustva. Lanac na liniji života odnosi se na pojačanu osetljivost i sklonost ka oboljenjima.

Zvezda ili krst na liniji života imaju dosta važno značenje. Oni pokazuju događaje koji nisu očekivani, a koji mogu biti dobri ili loši.

Trougao na liniji života u pozitivnom smislu govori o važnim životnim iskustvima koja će tokom života imati dosta uticaja na osobu.  Takođe može ukazivati na aspekte iz sveta tajanstvenog i skrivenog.

Facebook Comments