Ljubavna sinastrija – Pluton u aspektima

Ljubavna sinastrija pruža veoma zanimljive informacije koje nam omogućavaju da bolje upoznamo osobu sa kojom smo u vezi ili sa kojom želimo da uđemo u romantično partnerstvo. Ova tehnika bazira se na upoređivanju dve natalne karte, prikazuje emocionalnu kompatibilnost, sva ona područja gde treba biti dodatno oprezniji, više fleksibilniji kako bi se ostvario veći sklad.

Ljubavna sinastrija predočava takođe na područja u kojima postoji nekompatibilnost i gde treba napraviti više kompromisa. Pažljivim tumačenjem formiranih aspekata između planeta u natalnim kartama može se otkriti kakva će biti dinamika odnosa i na taj način omogućiti da napravimo vezu više učinkovitom i harmoničnom.

Pluton predstavlja planetu koja se odnosi na regeneraciju. Položaj Plutona u sinastriji označava velike promene koje se ne mogu izbeći. Harmonični aspekti Plutona ukazuju na koji način partneri teže poboljšanju odnosa i obnovi. Međutim, u slučaju neharmoničnih aspekata povezuje se sa dominacijom, destruktivnim obrascima ponašanja, prevlašću, ranjivošu, nasiljem i netolerancijom.

Ljubavna sinastrija – Pluton konjukcija Merkur

Kod partnera je prisutna jaka emocionalna vezanost i potencijalni interes za oblast mističnog, tajanstvenog, okultnog. To je aspekt koji sugeriše na poboljšanje u duhovnom smislu, promenu perspektive,  ohrabrenje i rad na širenju životnih vidika. Uopšteno, označava mogućnost ostvarenja veoma kvalitetnog ljubavnog partnerstva.

Ljubavna sinastrija – Pluton opozicija Saturn

U partnerstvu dominira osećaj nepoverenja, sukobi lako nastaju, a težnja za dominacijom je svakodnevno prisutna. Sebični ciljevi, neslaganje i materijalistički porivi mogu biti velika pretnja za dugoročnost i stabilnost odnosa.

Ljubavna sinastrija – Pluton konjukcija Asc

U partnerstvu postoji dosta seksualne privlačnosti  i jakih emocija. Ako u sinastriji prevladavaju harmonični aspekti partneri će biti spremni na mnoge promene koje se mogu desiti u bliskoj budućnosti. Inače ovaj aspekt ima dubok uticaj na zajedništvo, sugeriše na dobru saradnju i uzajamno poštovanje.

Ljubavna sinastrija – Pluton konjukcija Mesec

Ovo je aspekt koji označava jaku emocionalnu osetljivost i nemogućnost ostvarenja uzajamne podrške. U zavisnosti od drugih aspekata u sinastriji prikazuje koliko će u odnosu vladati tolerancija i sklad.

Ljubavna sinastrija – Pluton konjukcija Venera

To je kombinacija koja označava intenzivnu privlačnost i jaku strastvenost. Međutim, ovde može doći do velikih konflikata, sukoba i svađa zbog stalne sumnjičavosti, posesivnosti i ljubomore partnera. Ono što takođe čini negativnu stranu ovog aspekta odnosi na područje finansija i materijalne sigurnosti, što dodatno može otežavati postojeći odnos.

Ljubavna sinastrija – Pluton konjukcija Mars

Kada se Pluton nalazi u konjukciji sa Marsom to ukazuje na ogromnu seksualnu privlačnost u odnosu i dinamiku. S’ obzirom da je ovo aspekt koga odlikuje velika snaga on prikazuje sposobnost partnera da prevaziđu prepreke i istraju u svojim planovima. Međutim, ako u sinastriji preovladavaju neharmonični aspekti, tada govori o mogućnosti ekstremnih situacija, teških reči, velikih prepreka, štete, bezobzirnosti, nasilja, konflikata i teških posledica.

Ljubavna sinastrija – Pluton kvadrat Merkur

Glavni nedostatak ovog partnerstva može se sagledati u slaboj komunikaciji. Osećaj da partner želi da dominira može prouzrokovati  dosta unutrašnje teskobe i osetljivosti. Ovde ne postoji težnja da se promene određeni obrasci naročito po pitanju osetljivih tema, zbog čega sukobi mogu postati intenzivniji i učestaliji.

Facebook Comments