Magični rituali sa brojevima

Svaki broj ima svoje vibracije i energiju. Veruje se da uz pomoć magičnih rituala sa brojevima možemo privući uspeh i obilje. S’ obzirom da u numerologiji brojevi imaju jedinstvene kvalitete, svaki od njih može se koristiti za ispunjenje određenih želja.

 

 

Magični rituali sa brojevima: Broj 1 koji je povezan da liderstvom, stabilnošću i principom muške energije koristi se u ritualima za privlačenje novca i stabilizaciju na poslovnom planu. Svakog prvog ili jedanaestog dana u mesecu u 1 čas nakon ponoći treba uzeti metalni novčić sa oznakom broja 1 i izgovoriti:

“Jedinica meni je novac privukla, u džep dobitak donela”.

Zatim se ova kovanica stavi u posudu sa lovorovim lišćem gde treba da stoji jedan dan. Ovaj talisman nosi se u levom džepu i veruje se da će u roku od jednog meseca privući odlične prilike za poboljšanje materijalnog stanja.

Magični rituali sa brojevima: Broj 2 u numerologiji  odnosi se na princip ženske energije, kreativnost i sklad. U novčanim ritualima broj 2 služi za pojačanje energije poslovnog partnerstva. Za ovaj ritual potrebno je uzeti dve iste papirne novčanice sa brojem 2. Na poleđini jedne novčanice ispisuje se sopstveno ime i prezime, dok se na drugoj upisuje ime poslovnog partnera. Zatim se ove novčanice licem spoje jedna na drugu i obmotaju u vidu krsta zelenim koncem, po mogućstvu vunenim. Onda se izgovara sledeća bajalica:

” Od danas ( reći svoje ime i ime poslovnog saradnika ) uspešno ujedinjujemo naše partnerstvo,

A naša imena i naše bogatstvo pojačaće i čuvaće energija broja 2.”

Nakon ovoga zeleni vuneni konac se veže dva puta u čvor i preko njega se nakaplje vosak od zelene sveće. Ovaj talisman nosi se u levom džepu odeće.

Magični rituali sa brojevima: Broj 3 odnosi se na komunikaciju, smer, uspeh u realizaciji ciljeva. Za ovaj ritual potrebno je uzeti metalnu kovanicu sa oznakom broja 3, staviti je na dlan desne ruke, zatim se fokusirati na na područje prepreka koje imamo. Kovanica se tri puta baca u vazduh, a zatim se stavlja u novčanik. Veruje se da će za tri meseca sve postojeće prepreke vezane za želju nestati.

Magični rituali sa brojevima: Broj 4 u numerologiji predstavlja doslednost, istrajnost i unutrašnju snagu. U magičnim ritualima koristi se za uspostavljanje poslovne stabilizacije i stalne prihode. Za ovaj ritual potrebno jenaći novčić koji na sebi ima četiri cifre. Zatim se u centar papirnog kvadrata koji smo isekli stavlja ovaj novčić i izgovara:

” Energija broja 4 ojačava i stabilizuje sve moje poslove i prihode.”

Nakon toga ivice papirnog kvadrata preklopimo i preko nih sipamo vosak zelene sveće. Ovaj amulet treba nositi sa sobom naredna četiri meseca. Veruje se da ovaj magični amulet može uspešno privući novi posao i vratiti stabilnost na finansijskom planu.

Facebook Comments