Magija i značenje pronađenih predmeta (Treći deo)

Magija je još od drevnih vremena povezivana sa verovanjem da  se preko određenih predmeta ili rituala može naškoditi osobi, usporiti njen napredak, zdravlje i osujetiti ljubavna sreća. Iako je svet magije za mnoge osobe ostao svet mističnih tajni, u savremenom dobu, korišćenje magije i rituala je još uvek dosta zastupljeno.

, Image: 117752762, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, Alamy

U magijskim ritualima koriste se elementi, poput fizičkih stvari, usmenih čarolija i obrednih rituala. Često se dešava da osobe pribegnu primeni negativnih magijskih radnji kako bi uništili svoje protivnike ili osobe koje ne vole. U tu svrhu koriste razne predmete, ali i obredne rituale. Kada se radi o predmetima materijalnog oblika, pronađenim  ispred vrata stana ili u stanu, tada je potrebno da se uzmu i odnesu na vodeni tok, reku. U magiji se koriste mnogobrojni predmeti, a njihova simbolika je u korelaciji sa krajnjim ciljem. Značenje skrivenih pronađenih predmeta prema osnovnoj i tradicionalnoj magijskoj simbolici je sledeće:

Magija i značenje pronađenih predmeta: Pronađena glina je veoma loš znak, jer se vezuje za crnu magiju koja je napravljena za rastavljanje od saputnika.

Magija i značenje pronađenih predmeta: Pronađen komad sirovog mesa je jedan od zastupljenijih elemenata u magiji. Ono označava magiju napravljenu za bolest ukućana.

Magija i značenje pronađenih predmeta: Pronađeni delovi ovčije vune odnose se na mgiju urađenu za konflikte i svađe ukućana.

Magija i značenje pronađenih predmeta: Isečen deo sunđera pronađen ispred ili u domu upućuje na magiju napravljenu za kidanje porodičnih veza i nemogućnost opstanka porodice.

Magija i značenje pronađenih predmeta: U magijskim ritualima grožđe se koristi za gubitke ukućana. Ono se najčešće daruje kako bi nastao razdor u porodici.

Magija i značenje pronađenih predmeta: Pronađena skopčanica odnosi se na magiju urađenu za slabljenje energetske zaštite i posledice u vidu prizivanja negativnih uticaja u dom.

Facebook Comments