Mars i Saturn – aspekt karme u sinastriji

Položaj planeta i uzajamnih aspekata u sinastriji pružaju nam odgovore vezane za romantičnu stranu odnosa, okolnosti  i slaganje partnera u zajednici. Mars u astrologiji predstavlja našu snagu, aktivnost i energiju. Saturn je planeta odgovornosti, istrajnosti, strpljenja, samodiscpline i karme. U sinastriji Mars i Saturn su pokazatelji koliko će partneri morati da ulože snage i napora kako bi ostvarili svoje težnje.

 

 

Ukoliko je Mars slabo pozicioniran u natalnoj karti jednog od partnera, na primer, ako se nalazi u Vagi, onda će njegova snaga biti pritisnuta jakim Saturnom. U takvom odnosu, strpljenje i izdržljivost su od ključnog značaja, jer do realizacije ciljeva mogu se naći mnoge prepreke i ograničenja. Ukoliko je u sinastriji Saturn slab, a Mars jak i nalazi se u kući svog vladarstva Ovnu, tada će zbog prevelike dinamike biti veoma teško ispratiti aktivnu prirodu partnera.

Aspekt Marsa i Saturna u sinastriji imaće pozitivno delovanje samo ukoliko su svi ostali aspekti harmonični i ukoliko ove dve planete nisu ugrožene od ostalih planeta. Kada je Mars iz ženskog horoskopa u aspektu sa partnerovim Saturnom to predstavlja karmu, karmičke lekcije i teret iz prošlog života.

U opštem smislu, aspekt Marsa i Saturna ima negativan uticaj na ljubavno partnerstvo. Taj odnos može biti prožet velikom nepredvidljivošću, teškim trenucima za oba partnera, okrutnošću, stalnim iritacijama i intenzivnim oštrim pristupom. Mars i Saturn u sinastriji mogu imati i pozitivan učinak, ali samo onda kada je prisutna veća razlika u godinama, samodisciplina i kada je aktivna velika podrška od strane ženske osobe.  Mars i Saturn u sinastriji uvek imaju karmički zadatak, gde partneri moraju  savladati mnoge teškoće i složene probleme.

Kvadrat Marsa i Saturna u sinastriji ukazuje na impulsivan i dinamičan odnos, tendenciju dominacije, sebičnost i naglost u postupcima. Takođe, ono što treba imati u vidu je da iz ovog aspekta uvek proizilaze velika ograničenja, a sam uticaj ovog aspekta ne može doneti velika poboljšanja u odnosu. Kvadrat Marsa i Saturna u sinastriji može se ispoljiti kroz mnoga  iskušenja, agresivno ponašanje, sarkazam, sirovu energiju, nedostatak spontanosti i ljutnju.

Aspekt Marsa i Saturna u sinastriji predočava na neophodnost kontrolisanja energije. Partneri u ovom odnosu često nemaju osećaj za toleranciju, a u međusobnoj interakciji ideje nisu produktivne. Mars koji predstavlja energiju pod uticajem Saturna koji se odnosi na kontrolu, u sinastriji ukazuje da partneri moraju dobro balansirati svoj odnos kako bi uspeli da postignu kompromis.

 

Facebook Comments