Natalna karta

Natalna karta predstavlja strukturu kruga i simbola u kome je opisan položaj planeta u trenutku rođenja i njihovo delovanje. Struktura natalne karte sastoji se od kruga koji prikazuje 360 stepeni u pojasu zodijaka. Krug je sastavljen od 12 znakova zodijaka. Svih 12 znakova zodijaka opisuju procese u životu pojedinca. Zodijački krug okružen je sa planetama i njihovom pozicijom u času rođenja. Svih 12 kuća u natalnoj karti opisuju energiju koja je prisutna  kod osobe. Na osnovu kuća možemo sagledati i položaje planeta u pozadini. Sve natalne karte počinju sa ascendentom kao mernim sistemom  početka. Svaka kuća analogna je određenom znaku i opisuje individualno iskustvo pojedinca.

natalna

Kuće u natalnoj karti ispod horizonta opisuju polja iskustva i odnose se na naš unutrašnji život. U tom smislu, te kuće predstavljaju simbol naših korena, subjektivnost i prošlost. Kuće u natalnoj karti iznad horizonta opisuju sfere života koje su vidljive i koje se manifestuju u svakodnevnom životu. Svaka kuća i zodijački znak su međusobno isprepletani i povezani, a interpretacija natalne karte pokazuje kakva energija je izražena i kakvo iskustvo pojedinac može steći.

Facebook Comments