Numerologija imena i prezimena

U numerologiji svaki broj ima jedinstvenu vibraciju i dodeljuju mu se određene karakteristike i svojstva. Analizom imena i prezimena dobijamo sudbinski broj koji nam pomaže da dođemo do veće samospoznaje i razumevanja sopstvenog razvoja. Broj dobijen iz slova imena i prezimena pruža nam informacije o talentima, načinu ostvarenja ciljeva i životnih stavova.

Numerologija imena i prezimena upoznaje nas sa svim komplikacijama i ograničenjima, ciljevima i postupnim sazrevanjem pre postizanja uspeha. Zbir slova imena i prezimena potrebno je svesti na jednocifren broj. Na primer ako ste dobili broj 24, tada se ovi brojevi sabiraju, 2 + 4 = 6, koji predstavlja vaš broj.

Značenje brojeva dobijenih iz imena i prezimena imaju sledeće značenje:

Numerologija imena i prezimena – Broj 1 oslikava težnju ka individualnosti. Ove osobe imaju jako samopouzdanje i volju. Ne vole dominaciju drugih ljudi. Veoma su uporni i istrajni u svojim ciljevima. Ovaj broj otkriva sposobnost dobrog fokusa, ali ne i tendenciju pokazivanja najdubljih emocija i osećanja.

Numerologija imena i prezimena – Broj 2 prikazuje veoma društvene osobe koje imaju mnoge talente i diplomatičan pristup. Ove osobe su dosta strpljive, osetljive i na njih drugi veoma lako utiču. Dvojka je takođe pokazatelj dualnosti i velike želje za uspehom.

Numerologija imena i prezimena – Broj 3 prikazuje komunikativne, kreativne i vrlo borbene osobe. Oni veoma lako uspostavljaju kontakte sa drugim ljudima. Imaju urođenu spontanost i spremnost ka preuzimanju rizika. Ovo je broj koji otkriva mnogobrojne talente, potrebu za promenama i logično razmišljanje.

Numerologija imena i prezimena – Broj 4 oslikava uporne i izdržljive osobe. One poseduju odličnu koncentaciju, a njihova najveća pokretačka snaga nalazi se u težnji za stvaranjem. Ovde je vrlo često prisutan nedostatak maštovitosti.

Numerologija imena i prezimena – Broj 5 pokazuje osobe nestalne i nepostojane prirode. Iako su dosta otvoreni za sve što je novo, njihov unutrašnji nemir može im doneti mnoge probleme sa završavanjem započetog.

Numerologija imena i prezimena – Broj 6 odnosi se na sklad i balans, a osobe sa ovim brojem mogu se opisati kao veoma odgovorne i pouzdane. U društvu su dosta  cenjeni i poštovani. Međutim, oni imaju previsoke zahteve što ih nekada čini dosta komplikovanim.

Numerologija imena i prezimena – Broj 7 opisuje tajanstvene i nepredvidljive osobe. Oni imaju veliku količinu energije, pa su uvek u potrazi za nečim novim. To je broj koji stavlja naglasak na dugoročnu sigurnost i istraživanje nepoznatog.

Numerologija imena i prezimena – Broj 8 simboliše moć i težnju za ravnotežom. Osobe sa ovim brojem imaju jasne životne ciljeve, naglašen osećaj za pravdu. Oni se lako sučavaju sa preprekama i problemima. Osam zastupa veliku dinamičnost, ali i tendenciju ka vodstvu i liderstvu.

Numerologija imena i prezimena – Broj 9 simbol univerzalne ljubavi, idealizma i duboke duhovnosti. Osobe sa ovim brojem  uvek su spremne da pomognu drugima. Devetka daje jaku volju, radoznalost i avanturistički duh.

Facebook Comments