Numerologija – kako izračunati srećne brojeve

Svako od nas želi da privuče sreću i bogatstvo u svoj život. Numerologija nam kroz svoje tehnike nudi vrlo zanimljive načine koji nam omogućavaju da otkrijemo koji su naši srećni brojevi.

 

 

Svima nam je poznato da je moć brojeva neograničena, a samim tim i važan aspekt za uspeh u postizanju budućih ciljeva. Sa druge strane treba imati u vidu da su brojevi povezani sa skoro svakim područjem našeg života, ali i aspektom sreće.

Ovde je prikazana jedna od potpuno drugačijih metoda sa brojevima koju možemo iskoristiti za uspeh u igrama na sreću.

Prvi korak: Metoda izračunavanja srećnih brojeva

 

Prvo saberite sve cifre odvojeno iz svoje godine rođenja.

Na primer: rođeni ste 15.08.1982.godine, ujutru u 08.45.

1+9+8+2=20 (ovaj broj ne svoditi na jednocifren već ostaviti kao dvocifren)

Zatim broj 20 sabrati sa brojem meseca: 2+0+8 = 10 = 1

Nakon toga ovaj broj dodajemo broju dana rođenja: 1+1+5= 7

Onda ovaj dobijeni broj sabiramo da brojevima vremena rođenja: 7+8+4+5 = 24= 2+4 = 6

Dakle, dobijeni broj je 6.

 

Drugi korak: Na slova imena i prezima dodajte odgovarajuće vrednosti

Na primer: Ana Nakov

Izračunavanje:

A= 1  N= 22   A=1

1 + 22 + 1 = 24 = 2 + 4 = 6

 

N= 22  A= 1  K=18  O= 24 V= 39

22 + 1 + 18 + 24 + 39 = 104 = 1 + 0 + 4 = 5

Ove brojeve zatim treba sabrati: 6 + 5 = 11. Dobijeni broj 11 ne treba svoditi na jednocifreni.

 

Treći korak:

Nakon što smo dobili nekoliko srećnih brojeva, odnosno, 6, 5 i 11, potrebno je izračunati još jedan broj. Da bi to saznali treba uzeti u obzir dan rođenja. Ukoliko je to subota tada dodajemo vrednost broja 6. Sada sabiramo rezultate iz dobijenog imena i prezimena, u ovom sluučaju broj 11 sa brojem 6, odnosno, 11 + 6 = 17. Dobijeno broj 17 ne treba svoditi na jednocifren.

Dakle, ovi dobijeni brojevi prema numerologiji smatraju se srećnim za osobu.

Facebook Comments