Numerologija – Uticaj brojeva na kvalitet života

Numerologija nam daje odgovore na mnoga pitanja iz različitih oblasti života. Na osnovu brojeva utvrđujemo brojna obeležja i karakteristike osobe, talente, vrline, mane, unutrašnje težnje, emocionalne reakcije i način integracije sa drugima. Poznato je da brojevi imaju sopstvene vibracije i kvalitet energije koji je povezan sa njima.

 

 

Korišćenjem numerologije možemo saznati kakvu moć ima svaki broj na naš život i kako pojedini brojevi omogućavaju privlačenje pozitivne energije, a samim tim i mnoge dobre događaje. Snaga brojeva može u velikoj meri uticati na kvalitet našeg zivota, kroz jedinstvene vibracije koje oni pružaju.

Uticaj brojeva na kvalitet života – 1

Pozitivna obeležja: Optmizam, vera u sebe, planovi, rad.

Negativna obeležja: Sebičnost.

 

Uticaj brojeva na kvalitet života – 2

Pozitivna obeležja: Saradnja, diplomatičnost u pregovorima.

Negativna obeležja: Pasivnost, destrukcija.

 

Uticaj brojeva na kvalitet života – 3

Pozitivna obeležja: Kvalitet rada, kreativan izraz, logika, komunikativnost.

Negativna obeležja: Taština, hvalisavost.

 

Uticaj brojeva na kvalitet života – 4

Pozitivna obeležja: Rad, poredak, velika disciplina.

Negativna obeležja: Kritički stavovi prema drugima.

 

Uticaj brojeva na kvalitet života – 5

Pozitivna obeležja: Sloboda, druženje, novi životni vidici.

Negativna obeležja: Sažaljenje, pad energije, gubitak vitalnosti.

 

Uticaj brojeva na kvalitet života – 6

Pozitivna obeležja: Lepota, komunikacija, zdravlje, društvenost.

Negativna obeležja: Autoritet, naglašena ljubomora.

 

Uticaj brojeva na kvalitet života – 7

Pozitivna obeležja:  Saosećajnost, iskrene emocije, intuicija, stvaralaštvo.

Negativna obeležja: Manjak produktivnosti, gubitak obilja.

 

Uticaj brojeva na kvalitet života – 8

Pozitivna obeležja: Predani rad, upornost, ciljevi, marljivost.

Negativna obeležja: Beskrupuloznost,nepodnošljivi stavovi.

 

Uticaj brojeva na kvalitet života -9

Pozitivna obeležja: Mudrost, pomoć drugima, fleksibilnost, humanost.

Negativna obeležja: Pohlepa, žrtva postupaka.

Ukoliko maksimalno iskoristimo pozitivne frekvencije i vibracije određenih  brojeva tokom vremena postepeno možemo očekivati popravljanje situacije u različitim segmentima života. Takođe se preporučuje aktiviranje nekog od brojčanih nizova za veću produktivnost.

Facebook Comments