Poruke iz snova kroz tarot karte

Svaki san ima svoje jedinstveno značenje, a kroz tarot karte možemo otkriti mnoge važne aspekte, kao i dublju simboliku snova. Prednost tarota u tumačenju snova može se sagledati u njegovoj preciznosti i definisanoj simbolici poruka. Snovi nam omogućavaju da bolje sagledamo sopstvenu podsvest, otkrijemo strahove ili skrivene uticaje koji nam donose blokade i onemogućavaju napredak.

 

 

Tarot otvaranje za snove daje nam saznanja šta je to što nam uzrokuje teškoće, stvara negativne situacije u životu, vodi do blagostanje i sreće.

Svaki simbol na tarot kartama povezan je sa našom podsvešću i daje nam jasne uvide skrivenog značenja snova. Ovaj simbolički jezik tarota otkriva nam mnoge odgovore iz segmenta snova. Ono što nam tarot karte u otvaranju za snove može otkriti je da snovi koji se često puta ponavljaju simbolišu ograničenja i probleme iz prošlosti koje nismo uspeli da rešimo.

Jedno od vrlo popularnih tarot otvaranja za snove je sa osam karata. Nakon  celokupnog tumačenja svih karti saznaćemo poruku iz snova.

Poruke iz snova kroz tarot karte:

Prva karta nam govori kakva je struktura sna, da li ima poseban značaj, kakvi se događaji dešavaju u našem svakodnevnom životu i na šta usmeravamo svoju pažnju.

Druga karta nam govori o uticaju sna, faza koje prolazimo, sve ono što nas menja u svakodnevnom životu.

Treća karta nam ukazuje na sposobnost razumevanja drugih ljudi i njihovih situacija.

Četvrta karta  nadopunjuje treću kartu.

Peta karta govori o uzrocima sukoba, konflikata, negativnim aspektima i njihovom delovanju.

Šesta karta nam ukazuje na osobe koje imaju važan uticaj na naš život.

Sedma karta otkriva nam konstruktivne aspkete koji nas vode ka transformaciji.

Osma karta nam predočava na mogućnosti i perspektive.

Poruke iz snova kroz tarot karte: Na primer, karta Meseca u obrnutom položaju, upozorava na skrivene opasnosti koje vrebaju osobu i predočava da više pažnje treba obratiti na intuiciju. Karta VI kupova u obrnutom položaju naznaka je mogućeg pomirenja sa partnerom, dok karta Visoka sveštenica govori o znanju, mudrosti, ali je i naznaka da tajne koje znamo moramo čuvati.

 

 

Facebook Comments