Proricanje sa svilenim vrpcama-trakama

U mnogim tradicijama proricanje budućnosti i  dobijanje odgovora na mnoga pitanja iz svakodnevnog života imali su posebnu važnost. Neke od tehnika proricanja su i danas vrlo aktuelne i popularne. Proricanje sa svilenim vrpcama-trakama može nam pomoći da dobijemo odgovore na određena pitanja. Naime, ova tehniku  predočava nam koji segment života je u neravnoteži  i kako ga popraviti. Najpre je potrebno spremiti sledećih sedam svilenih traka:

-žutu traku

-narandžastu traku

-crvenu traku

-plavu traku

-ljubičastu traku

-roze traku

-zelenu traku

Veličina traka treba da bude oko 40cm. Nakon toga treba ih staviti u vrećicu od platna i naglas postaviti pitanje koje područje života treba ojačati ili popraviti. Zatim bez gledanja, izvući nasumično jednu traku iz vrećice. U zavisnosti od boje vrpce-trake tumači se njena simbolika:

-Žuta svilena traka: odnosi se na zdravlje i ukazuje na prisutnost nesigurnosti i nestabilnost. Ova boja ukazuje da veći fokus treba usmeriti ka duhovnoj strani i obratiti veću pažnju na zdravlje.

-Narandžasta svilena traka: odnosi se na probleme vezane za potomstvo ili decu. Boja ove trake predočava osobi da više mora ceniti pažnju i zalaganje drugih ljudi, ali i oprostiti onima koji su joj naneli štetu.

-Crvena svilena traka: manjak vitalne energije i sklonost ka despresivnom raspoloženju. Više pažnje treba posvetiti fizičkom zdravlju i dati veću zahvalnost.

-Plava svilena traka: sklonost ka preterivanju i fizička iscrpljenost deluju veoma nepovoljno na vas. Budite umereni u svemu i bolje oragnizujte svoj svakodnevni život.

-Ljubičasta svilena traka: nezadovoljstvo postojećom situacijom. Morate biti otvoreniji prema svemiru, kako bi blagoslovi svakodnevno dolazi do vas.

-Roze svilena traka: ostavite prošlost iza sebe. Mnogo gorčine je nakupljeno u vama. Loše situacije su narušile vaš sklad i harmoniju.

-Zelena svilena traka: nedostatak unutrašnjeg mira. Potrudite se da nađete najoptimalnije rešenje vezano za materijalnu situaciju. Nemojte dozvoliti da zbog trenutnih okolnosti odustanete od nekih želja.

Facebook Comments