Psihološka astrologija

Psihološka astrologija omogućava nam da kroz 4 elementa istražimo dublji smisao svoje duše i da nam smernice kako da se bolje integrišemo u ovom životu. Na osnovu ova 4 elementa saznajemo:

put razvoja – poistovećuje se sa elementom Vatre

put društvene interakcije – odgovara elementu Zemlje

razvijanje odnosa sa drugim ljudima – odnosi se na element Vazduha

i interno opredeljenje – odgovara elementu Vode.

Pshološka astrologija na osnovu tumačenja natalne karte daje nam relevantne informacije o svim talentima, potencijalima, kako se povezujemo sa drugima, način na koji se ophodimo prema voljenim osobama, predočava na ona životna područja gde želimo da se razvijamo i istražuje najbolje načine kroz koje se mogu napraviti pravi izbori.

Značenje elementa Vatre u psihološkoj astrologiji

Ovaj element obuhvata period od 1 do 18 godine života. U ovom ciklusu energija  je usmerena ka formiranju principa i načela koja će biti od ključnog značaja u budućnosti. To je vreme kada „formiramo“ ono što je u skladu sa ispravnim stavovima i što donosi individualnu sigurnost.

Značenje elementa Zemlje u psihološkoj astrologiji

Obuhvata period od 19 do 36 godine života. Njega odlikuje stvaranje društvenih kontakata, preofesionalnog  opredeljenja i seksualnog izražaja. U tom periodu natus otkriva da li je postigao harmoniju, da li teži poboljšanju ili ima egoistične ciljeve. Ovde je naglašen aspekt protivljenja autoritetima.

Značenje elementa Vazduha u psihološkoj astrologiji

Obuhvata period od 37 do 54 godine života. Predstavlja period mudrosti, obnove i zrelosti. U tom razdoblju prisutna su brojna razočarenja i krize, zbog čega ga karakteriše želja za pronalaženjem većeg duhovnog sklada. Natus teži ponovnoj integraciji i unutrašnjem sazrevanju.

Značenje elementa Vode u psihološkoj astrologiji

Obuhvata period od 54 do 72 godine života. Obuhvata suočavanje sa samim sobom, svega onoga što nije ostvareno u prošlosti ili je ostalo nedovršeno. U ovom ciklusu predočava se na zadovoljstvo postignutom društvenom integracijom, kvalitetom odnosa i pripadošću. Ukoliko u prethodnim ciklusima nije utemeljen duhovni aspekt to se može manifestovati kroz problem sa  prihvaćenošću i kvalitetom društvenog položaja.

 

U konsultacijama, psihološka astrologija omogućava nam da kroz interaktivno istraživanje planetarnih pozicija u natalnoj karti otkrijemo dominatnu energiju, istražimo područja unutrašnje snage, kreativnosti, darova i svih onih obrazaca koji će nam pomoći da ponovo nađemo svoj smisao i životnu svrhu.

Psihološka astrologija posebno može biti korisna u periodima važnih prekretnica, kao što su:

-preseljenje

-promene u karijeri i na profesionalnom planu

-promene na individualnom planu.

Facebook Comments