Psihološka simbolika tarot karti (Prvi deo)

Umetnost čitanja tarot karata podrazumeva poznavanje drevne simbolike figura, ali i psiholoških segmenata u proricanju.

a portrait of a gypsy fortune teller mixing the tarot cards.

Smatra se da svaka kombinacija u interpretaciji odražava svakodnevni život čoveka, njegova iskustva, sklad duhovnog i fizičkog aspekta. Kada se radi o psihološkoj simbolici tarota svaki arhetip i simbol su odraz podsvesti čoveka i njegovih  želja. Psihološka simbolika tarot karti podrazumeva jedinstvenost ličnosti i istraživanje sopstvenog identiteta. Svaka tarot karta isprepletana je mističnim simbolima numerologije, astrologije i drevnih znanja koja u savremenom svetu mogu biti jedinstven alat za rešavanje podsvesnih blokada i dubokih tajni ljudske psihe. U tom smislu arhetipski simboli kroz psihološku simboliku tarot karti mogu se interpretirati na sledeći način.

Psihološka simbolika tarot karti – Karta Budala odnosi se na način razmišljanja, stil ponašanja osobe i njegove zablude. Osnovna karakteristika karte Budala u psihološkom smislu prikazana je kroz nepredvidljivost u ponašanju. Ova karta pokazuje nepristrasne osobe, koje nemaju jasno definisan stav. Sama priroda ove karte označava nesavršenost i nedostatak mudrosti na životnom putu. Psihološka simbolika tarot karte Budala odnosi se se na društveni integritet i lakoću upadanja u nevolje i opasnosti. Sa obzirom sa simboliše 0 i planetu Uran u sebi sadrži moćan protok energije, ali i sklonost ka porocima. Simbolika Urana u ovoj karti nadovezuje se za apsolutnu slobodu, izbor i neočekivane okolnosti. Uspravan položaj karte Budala u psihološkom smislu predstavlja snagu osobe, stanje uma i asocijalno ponašanje. Obrnuta karta Budala povezuje se sa nezrelim delovanjem, tvrdoglavošću i nedostatkom samodicipline. Ove osobe su vrlo samovoljne i nikada nisu zadovoljne svojom situacijom. U tom smislu prikazuje se nespremnost za suočavanje sa ekstremnim ili teškim situacijama. Tarot karta Budala označava sve one osobe koje nemaju jasno definisan životni status, koje su sklone mnogobrojnim predrasudama i stalnim promenama.

Facebook Comments