Retrogradan Jupiter u natalnoj karti

slikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaPlaneta Jupiter u astrologiji predstavlja veliku sreću, optimizam, uspeh, bogatstvo, veru, kulturne vrednosti, originalnost i dobre preduzetničke talente. Retrogradan Jupiter u natalnoj karti ima uticaj na nesklad u interakciji sa spoljnim svetom, različit način razmišljanja od drugih i manjak samopouzdanja. Na individualnom planu retrogradan Jupiter u natalnoj karti manifestuje se kroz prisutnu energiju nelagode, sklonost ka konfliktima, nemogućnost korišćenja novih mogućnosti i inovacija.

Kada je natalni Jupiter retrogradan i loše aspektovan sa drugim planetama to upućuje na jake karmičke uticaje koji se u ovom životu mogu ispoljiti kroz bolest. Retrogradan Jupiter u natalnoj karti usko se nadovezuje za prethodnu inkarnaciju gde je osoba bila u jakoj sprezi sa verskim ili duhovnim načelima. Sve osobe sa pozicijom retrogradnog Jupitera su jako instinktivne, tvrdoglave, emocionalne i često doživljavaju veliko nezadovoljstvo u individualnom životu, međutim, nemaju energije da nešto promene i jasnije se izraze u životu. Kada se neka natalna planeta nalazi u opoziciji sa Jupiterom, tada je potrebno puno napora da bi se manifestovale dobre strane Jupitera, jer u retogradnom položaju on nema dovoljno snage.

Retrogradan Jupiter u natalnoj karti je povoljan za nove originalne projekte, učenje i duboku introspekciju. U zavisnosti u kom znaku se nalazi u natalnoj karti, u toj oblasti Jupiter  zahteva da pojačamo svoje kvalitete, mudrost i znanje kroz duhovne koncepte. U ljubavnim i partnerskim odnosima retrogradan Jupiter u natalnoj karti predočava osobi da mora napraviti razliku između dobrog i zlog i naučiti da sagleda pravu istinu koja je ključ dugoročnih odnosa. Kada osoba ima retrogradan Jupiter u natalnoj karti ona mora nučiti da ne sudi drugima i izbegava kritike, već da bude okrenuta duhovnim principima.

Facebook Comments