Runa Perth – simbol tajni, magije i misterije

Runa Perth predstavlja arhetip zodjačkog znaka Škorpije i planete Pluton. Na njoj je prikazana figura feniksa koja gori u sopstvenoj vatri i rađa se ponovo iz pepela. Mnogi istraživači runu Perth tumače  kao unutrašnju transformaciju, preobražaj i obnovu.

Ona ima dva značenja, u zavisnostu kom položaju se nalazi. U uspravnom položaju simbol je mudrosti, tajni, završetka jednog razdoblja i promene. U obrnutom položaju runa Perth predstavlja oprez, gubitke, crnu magiju i nastojanja osobe da dođe do cilja na štetu drugih ljudi.

U tumačenju oslikava ljude ili situacije iz prošlosti na koje je osoba fokusirana u sadašnjosti. No, emocionalna povezanost za ono što je prošlo najčešće je i sam izvor glavnog problema. Pravim pristupom i suočavanjem, osoba će se osloboditi slabosti i naći novi put u svom životu.

Ova runa ekvivalentna je nivou energije – u obrnutom položaju odnosi se na slabost i pogoršanje. Rezultat pogrešnog izbora može biti stagnacija i brojna ometanja u sadašnjosti. Veoma je važno razumeti da runa Perth poziva na oprez, ali i područje želja zbog kojih se osoba može naći u neugodnim situacijama ili konfliktima.

U obrnutom  položaju runa Perth  može nagovestiti pogoršanje i štetu izazvanu kroz manipulaaciju i upotrebu magije.Trenutna situacija predstavljena ovim položajem rune u proricanju takođe oslikava posledice prethodnih dela ili loše komunikacije. Neizvesnost, beznađe i zbunjenost  često mogu usporavati napredak i poboljšanje.

U nekim tumačenjima runa Perth odnosi se na karmičke događaje kroz koje osoba  mora proći kako bi bila u mogućnosti da poput feniksa doživi duhovni preobražaj i dođe do procesa promene, ostavljajući iza sebe događaje iz prošlosti.

Prevod rune Perth povezuje se sa rečju pomoć i sudbina. Ova runa uvodi nas u područje mističnog  i promene. Smatra se da u tumačenju ukazuje na neophodnost promene određenih navika i traženju novog smisla života.

U ljubavnom proricanju zajedno sa runom Gebo može nagovestiti nekompatibilnu energiju sa partnerom. Kroz određene kombinacije obrnut položaj rune Perth nagoveštaj je gubitka vitalnosti i teškog zdravstvenog perioda.

Zbog svoje mistične i složene prirode, runa Perth se najčešće koristi u ritualima za podsticaj intelektualnih moći, intuicije i poslovnog uspeha.

 

Facebook Comments