Rune: Šta su rune i kako se koriste?

Rune predstavljaju deo nasleđa germanskih naroda. Njihovo pravo poreklo još uvek je misterija, a  mnogi teoretičari ukazuju na to da runski alfabet ima latinsko poreklo. Ovi neobični simboli uklesani  su na tvrdom materijalu i zajedno sačinjavaju runski alpfabet.

Reč runa u prevodu znači misterija ili tajna. Unače, ovi tajanstveni simboli odigrali su važnu ulogu u mnogim kulturama i služile kao važne smernice za budućnost. Mnogi ratnici su takođe koristili pomoć runa i pokušali da saznaju šta je to što bi im moglo pomoći u borbi i obezbediti pobedu.

Runsko pismo se zove “futharc”, a ime dolazi od inicijala prvih šest simbola: F, U, Th, A, R, K. Ono se sastoji od ukupno 24 simbola i svaka runa ima svoje jedinstveno značenje.

Runama se pripisuje velika energetska snaga i one se koristi za usmeravanje energije kako bi osoba ostvarila svoje ciljeve, želje i snove. Postoje mnogobrojne tehnike i metode koje se koriste za usmeravanje energije.

U dobijanju odgovora na određena pitanja mogu se izdvojiti 3 rune i poređati na stolu sa leva na desno. U interpretaciji, prva runa predstavlja opštu situaciju, druga runa se odnosi na blokade i prepreke, dok poslednja, treća runa govori šta je to što će odvesti osobu ka rešenju i pravom smeru.

Tehnika otvaranja sa 5 runa jedna je od onih metoda uz pomoć koje dobijamo detaljnije informacije o situaciji. Prvo se dobro treba fokusirati na pitanje, a zatim uz vrećice izvaditi 5 runa.

Prva runa označava opštu situaciju.

Druga runa povezuje se sa izazovima.

Treća runa prikazuje šta je potrebno učiniti kako bi došlo do napretka.

Četvrta runa predstavlja lično zalaganje osobe.

Peta runa prikazuje kakva će biti nova situacija.

Ono što je takođe važno shvatiti je da rune ne daju konkretne odgovore, već se smatraju moćnim smernicama koje treba slediti kako bi se prevazišle teške i tegobne situacije.

Rune imaju jedinstvena značenja svaka od njih ise vezuje za određenu ideju. Njihovo značenje smatra se vrlo korisnim u tumačenju, jer ukazuju na prepreke, blagoslove i prikazuju važne lekcije koje će osobi  pomoći da se duhovno razvije i otkrije suštinu na svom sudbinskom putu. Dakle, rune mogu se koristiti kao i drugi, slični divinacijski alati i tom prilikom treba koristiti sopstvenu intuiciju i iskustvo kako bi se one interpetirale na pravi način. Ukoliko nemate set runa možete ih napraviti od prirodnih materijala kamenja ili komada rezbarenog drveta.

 

Facebook Comments