Runski talisman prema imenu i datumu rođenja

Runski talisman prema imenu i datumu rođenja predstavlja spoj specifičnih vibracija koje su u mogućnosti da uravnoteže energiju osobe, podstaknu materijalni i finansijski uspeh, otvore nove mogućnosti i budu u korespondenciji sa jedinstvenim numerološkim izrazom. Na osnovu imena, datuma, meseca i godine rođenja određuje se runski talisman. Svaki runski talisman usklađen je sa pravilima numerologije – numerološkim vrednostima imena i načelima elemenata: vatra, voda, vazduh i zemlja.

Runski-talisman-za-ljubav-_slika_O_6590741

Kada se se saberu brojevi iz imena, datuma rođenja, dobijeni broj otkriće koji runski talisman predstavlja univerzalnu formulu za unutrašnji sklad, razvijanje potencijala i stvaranje pozitivnih promena pojedinca. Ukoliko je dobijen broj 5 – tada je talisman povezan sa runom Mannaz ( Mann ). Ova runa odnosi se na komunikaciju, um, intelektualne sposobnosti i preduzimanje inicijative. Mannaz ( Mann ) runski talisman prema imenu i datumu rođenja odnosi se na popravljanje unutrašnje ravnoteže. Runa Mannaz usmerava ka većem razumevanju drugih i otklanjanju prepreka koje deluju protivno datim mogućnostima. Runski talisman Mannaz ( Mann ) doneće potrebnu pomoć drugih u periodu prepreka i teškoća. Kada je iznos broja imena i rođenja 8 – odgovarajući talisman predstavljen je energijom rune Fehu. On je izvor pozitivne energije obilja, zdravlja, karijernog napretka, milosrđa i duhovnog razvoja. Fehu runski talisman prema imenu i datumu rođenja povezan je sa vitalnom energijom i konceptom božanske zaštite i podrške. Runski talisman prema imenu i datumu rođenja osigurava pozitivne promene i eliminiše destruktivnu energiju koja se manifestuje kroz faktore ograničenja i životnih prepreka.

Facebook Comments