Runski talismani – simbolika prema 4 osnovna elementa

Rune predstavljaju jedan od vrlo korišćenih ezoteričnih simbola u predviđanju budućnosti. No, ovi moćni drevni elementi sve više se koriste u svrhu talismana za zaštitu.

 

 

Da bi odabrali svoj runski amulet potrebno je da on odgovara našem znaku zodijaka ili elementu. Svaki simbol rune nadovezuje se za aspekt vode, vazduha, zemlje ili vatre. U praksi rune koje se najčešće koriste kao talismani su sledeće:

Runa Thurisaz pripada elementu vazduha i služi za:

– zaštitu od negativnosti;

– jačanje volje;

– neutralisanje prepreka;

– kada je trenutna situacija van kontrole;

– nove početke

i ljubavnu sreću.

 

Runa Raido povezana je sa elementom vatre. Ona simboliše

– promene;

– transformaciju;

– aktivnost;

– privlači povoljnosti za ostvarenje ciljeva;

– donosi sigurnost na putovanju;

i povezuje se sa pravdom.

 

Runa Fehu pripada zemljanim elementom. Odnosi se na:

– obilje i prosperitet;

– jačanje intuicije;

– blagostanje;

-razvoj na društvenom planu

i privlačenje materijalnog obilja.

 

Runa Perth povezuje se sa  vodenim elementom. Označava sve ono što je skriveno i služi za:

-pronalaženje izgubljenih stvari;

-razjašnjavanje situacija koje su zbunjujuće;

-otkrivanje tajni;

-jačanje aure;

-privlačenje sreće

i jačanje mentalne stabilnosti.

Materijal koji se koristi za runske talismane najčešće su koža crvene boje ili kristal prema znaku zodijaka. Runski talismani na podlozi crvene boje imaju najjaču i najmoćniju energiju.

Facebook Comments