Saturn u kućama

Saturn je planeta koja predstavlja granicu između  vidlljivog i nevidljivog sveta. Ova planeta oslikava naše obaveze, dužnosti, životne uspone i padove. Kuća u kojoj se nalazi Saturn u natalnoj karti otkriva područja života gde će se osoba suočavati sa teškoćama, ograničenjima i gde će imati više odgovornosti.

Saturn u prvoj kući

Daje nepoverljivost prema životu, strogost i ozbiljnost. U prvom delu života osoba se suočava sa velikim preprekama i ograničenjima.

Saturn u drugoj kući

Ako se natalni Saturn nalazi u 2. kući, to je naznaka velikih poteškoća u području finansija. Osoba zarađuje za život mukotrpnim i teškim radom. Položaj Saturna ovde ne donosi sreću u braku i porodičnom životu.

Saturn u trećoj kući

U detinjstvu osobe je naglašena velika nesigurnost u načinu komunikacije ili postoji problem u načinu izražavanja. Ovaj položaj Saturna prikazuje nedostatak motivisanosti, veoma loš odnos sa mlađom braćom ili sestrama ili udaljenost od njih.

Saturn u četvrtoj kući

Atmosfera u porodičnom domu je hladna, neharmonična ili nepostoji udobnost. Saturn u četvrtoj kući takođe se odnosi na velike odgovornosti u porodici i težak život.

Saturn u petoj kući

Ovim osobama često nedostaje inicijativa i imaju strah od emocionalnog odbacivanja. Položaj Saturna ovde ukazuje na nedostatak spontanosti, lošu sreću u ljubavi i neželjenu trudnoću.

Saturn u šestoj kući

Smatra se da ova pozicija Saturna donosi mogućnost natusu da pobedi svoje neprijatelje, no, sa druge strane, uzrokuje dosta problema sa zdravljem i osetljivost na hladnoću.

Saturn u sedmoj kući

Bračna zajednica najčešće je osnovana sa starijom osobom ili udovcem. Tokom života osoba se susreće sa mnogim poteškoćama – siromaštvo, poslovni problemi, dugotrajna usamljenost.

Saturn u osmoj kući

Odnosi se na dugovečnost, nagle transformacije, probleme sa finansijama bračnog saputnika. Saturn se ovde bavi pitanjima imovine drugih ljudi i takođe ukazuje na strah od nepoznatog.

Saturn u devetoj kući

Osoba ima interes za filozofiju, verska pitanja i duhovnost. Kada se Saturn se nalazi u 9. kući horoskopa to ukazuje na vrlo distanciran odnos sa ocem, poteškoće u pronalaženju rešenja za životne probleme i dug boravak u inostranstvu.

Saturn u desetoj kući

Saturn u desetoj kući ukazuje na težnju natusa bude viđen kao neko ko je vrlo stabilan, moćan i ugledan u društvu. On čini osobu vrlo ambicioznom i daje joj odlične organizacijske sposobnosti.

Saturn u jedanaestoj kući

Vrlo često ove osobe se ne osećaju slobodno. Oni imaju veliku  društvenu odgovornost. Saturn u ovom položaju čini osobu dosta bogatom, daje joj uticajne i starije prijatelje, ali takođe govori o mnogim preprekama na sudbinskom putu.

Saturn u dvanaestoj kući

Osećaji  osobe su potisnuti ili ona ne može da kontroliše svoje emocije.  Položaj Saturna u 12. kući odnosi se i na izvesne zdravstvene probleme, bolesti ili smanjenu dugovečnost.

Facebook Comments