Sedam kosmičkih zakona

Sedam kosmičkih zakona poznatiji kao “zakoni svemira” predstavljaju osnovne principe života koji nam omogućavaju da ostvarimo duhovni i emocionalni sklad, ali ujedno budemo u harmoniji sa Svemirom. Ovih sedam kosmičkih zakona u suštini su važna načela života, koja su trajna i pomažu u ostvarenju balansa.

Prvi kosmički zakon – princip ostvarenja: odnosi se na kreativnu snagu. Najjedostavnije objašnjenje ovog principa može se opisati kroz delovanje misli, reči i dela. Kao zakon stvaranja povezuje se sa muškom i ženskom energijom. Ovaj kosmički zakon ukazuje da se sve ostvaruje u određeno vreme.

Drugi kosmički  zakon -princip energije(vibracija): bazira se na tome da sve u kosmosu ima svoje jedinstvene vibracije. Naše raspoloženje, misli, sve se menja, sve ima svoj tempo i svoju jedinstvenost. Sve se menja, razvija i stalno kreće, upravo na tome je zasnovan princip energije.

Treći kosmički zakon – princip povezanosti: ukazuje nam da sve dobro ili loše ima svoj određen smisao. U skladu sa tim, princip povezanosti nas podseća da čak i ono loše ima svoju dobru stranu.

Četvrti kosmički zakon – princip umerenosti: nas podseća da su u kosmosu prisutne mnoge promene, faze i ciklusi. U tom smislu, treba stremiti strpljenju, istrajnosti i umerenosti.

Peti kosmički zakon – princip pozitivnog i negativnog polariteta:predočava na postojeće suprotnosti u kosmosu. Ovaj princip u modernom svetu najčešće se opisuje kao Yin i Yang. Takođe, peti kosmički zakon ukazuje nam da sve zavisi od našeg sagledavanja stvari, svako dobro ima svoje zlo, ali svako zlo ima i svoju dobru stranu.

Šesti kosmički zakon – princip uzroka i posledice: ukazuje nam da sve što se događa u našem životu ima neki uzrok, a takođe, svaki uzrok donosi neki rezultat. Ni jedan događaj u našem životu nije slučajan, on je samo rezultat naših pređašnjih akcija. Naime, ovaj kosmički zakon predočava nam da razmislimo o uzroku naših stečenih iskustava u životu.

Sedmi kosmički zakon  –  perpetualne transmutacije energije. Takođe je poznat kao zakon generacije. On nas podseća da sve ima svoj ritam, vibraciju, što za rezultat ima uzrok, a uzrok određene posledice. Princip generacije predočava nam na važnost promišljenosti, razmišljanja, interakcije sa drugim ljudima i sa događajima.

Facebook Comments