Simbolično značenje boja u drevnom Egiptu

U drevnom Egiptu boje su imale simbolično značenje i pružale su uvid u suštinu jedinstvenih izraza i slika. Egipatska paleta boja sastojala se od  šest glavnih boja: zelena, crvena, plava, žuta, crna i bela. Iako je svaka od ovih boja bila jedinstvena, ne treba zapostaviti činjenicu na njihovu dvosmislenost u značenju.

 

 

Crvena boja u drevnom Egiptu

Crvena je bila boja života, pobede i povezivala se sa solarnim elementom. U toku mnogih proslava Egipćani su nosili amulete i amajlije sa crvenim kristalima koje su imale zaštitni učinak. Međutim, crvena je bila i boja opasnosti, neprijateljske sile, besa, ljutnje.

 

Zelena boja u drevnom Egiptu

Zelena jepredstavljala boju novog života, povezivala se sa vegetacijom i uskrsnućem. To je bila boja ponovnog rođenja. Egipćani su koristili popularno zeleno kamenje tirkiz, koje je simbolisalo zaštitu od zla, plodnost i sreću, dok je amulet boga Horus uvek imao zeleni kamen na sebi.

 

Bela boja u drevnom Egiptu

Bela je simbolisala boju svemoći, čistoće i povezivala se sa lunarnim kvalitetima. Na mnogim obredima i svečanostima u drevnom Egiptu nosili su se odeća i sandale bele boje. Čista bela boja bila je veoma cenjena, a  simbolično mnoge verske i svete stvari bile su  upravo u ovoj boji.

 

Crna boja u drevnom Egiptu

Crna boja smatrala se simbolom moći, plodnosti i smrti. Egipat je bio poznat kao “Kemet” što u prevodu označava crnu zemlju. Oziris, koji je predstavljao kralja zagrobnog života imao je nadimak “Crni”. Mnogi lekoviti i zaštitni kristali bili su crne boje.

 

Žuta boja u drevnom Egiptu

Žuta boja je u Egiptu zastupala kvalitet neprolaznosti, neuništivosti i regenerativna svojstava. Smatrana je simbolom Sunca. Žuta boja se usko povezivala sa zlatom. Sve što je prikazano sa ovom bojom u egipatskoj kulturi i tradiciji zastupalo je koncept neraspadljivog i večnog.

 

Plava boja u drevnom Egiptu

Plava boja označavala je simbol plodnosti, vode i svemira. U starom Egiptu pigment plave boje je nastao od lapis lazulija. Egipćani su dosta koristili plavo staklo i lapis lazuli u izradi nakita. Oni su verovali da je lapis lazuli kamen preporoda, regeneracije  i da postiče hrabrost.

Facebook Comments