Simbolika Meseca u različitim kulturama sveta

U mnogim tradicijama širom sveta postoje veoma zanimljivi mitovi  i simbolika Meseca. Prema verovanju ranih civilizacija simbolika Meseca je bila dosta sveobuhvatna i složena. Mesec predstavlja arhetip majke, povezuje se sa ženskom energijom i aspektom intuicije.

 

 

Faze Meseca imale su posebno značenje koje su se odnosile na obnovu i rođenje. Hiljadama godina unazad pun Mesec predstavljao je najbolji period za lov. Izrazita važnost simbolike Meseca proizilazi iz niza drevnih civilizacija koje svedoče o poštovanju majke boginje. Mesec vlada ponedeljkom, boja sa kojom se povezuje je bela, a metal je srebro.

Skoro svaka paganska kultura imala je različito ime za Mesec, koje se uvek povezivalo sa ženskom energijom. Mnogi od mitova i verovanja su tokom vremena nestala, ali su u savremenom životu neka i dalje prisutna. Različite faze Meseca imaju svoju simboliku, ali svakoj od njih pripisuje se uloga “vodiča” u razdoblju promena.

Svaka zemlja ima svoje rituale i svečanosti posvećene poštovanju Meseca, naročito tokom njegove pune faze. Proslava mladog ili punog Meseca, bila je prisutna u mnogim drevnim  civilizacijama, a mnoge su i danas dominantne.

U različitim kulturama i tradicijama sveta Mesec imao je sledeće značenje i simboliku:

Prema drevnom verovanju u Indiji Mesec se smatra regulatorom vode koji omogućava održavanju života na zemlji. U hindu mitologiji bog Meseca nazova se Soma. On putuje nebom u kočiji koju vuku beli konji.

U mitologiji Asteka Mesec je u prevodu označavao zvona od zlata.

U talmudskoj tradiciji Mesec predstavlja Mesiju.

U hrišćanskoj tradiciji Mesec se smatra prebivalištem arhangela Gavrila.

Kod egipćana Mesec je bio tvorac večnog života.

U taoizmu Mesec simboliše apsolutnu istinu.

Crveni Mesec se tradicionalno povezuje sa apokalipsom i najavom velikih prirodnih katastrofa.

U Kini Mesec označava srž ženskog načela i besmrtnosti.

Facebook Comments