Snovi

Poznato je da snovi nose važne poruke i otkrivaju nam mnoge tajne. Mnogi snovi mogu se objasniti kao prediktivni i oni nas upozoravaju o predstojećim događajima . Postoji bezbroj tvrdnji koje govore da su snovi vrsta astralnog putovanja u kojima čovek prima određene poruke. Danas postoje  mnogi načini tumačenja snova koji dolaze iz različitih tradicija. No, iz ugla ezoterije postoje zanimljiva tumačenja pojedinih simbola za koje se veruju da  predskazuju sreću i uspeh u individualnim ciljevima. Značenje tih najvažnijih simbola je sledeće:

 

 

Snovi o venčanju: ostvarenje uspeha u sferi rada i napredak u karijeri.

Snovi o vodi: obnova i revitalizacija energije.

Snovi o drvetu: donošenje prave odluke.

Snovi o krugu: najava mirnog perioda, rešavanja postojećih konflikata i sklad u ljubavi.

Snovi o zlatu: iznenadni dobici, profit i radost zbog materijalnog dobitka.

Snovi o brodu na mirnom moru: predznak zadovoljstva, uspeha i radosti.

Snovi o stolici: veliki dobitak od igara na sreću.

Snovi o srebru: znak da treba slediti sopstvenu intuiciju da bi došli do poboljšanja.

Snovi o pčelama: dobitak, povoljnost u ljubavi, period druženja i zabave.

Snovi o jajima: postizanje finansijskog uspeha, zadovoljstvo i sreće na porodičnom planu.

Snovi o mravima: odnose se najčešće na profesionalno unapređenje.

Snovi o konju: odnose se na aspekt prijateljstva i stabilnost.

Snovi o zmajevima: uspešno savladavanje strahova i predznak napretka.

Snovi o planini: uspeti se na vrh planine označava uspešno savladavanje izazova i prepreka.

Snovi o škorpiji: ukazuju na otkrivanje istine i upozoravaju na izdaju.

Snovi o deci: novi početak u poslovanju i period romantike.

Snovi o mački: zaštita od zlih uticaja i period uspeha.

Snovi o otvorenim vratima: novi početak i važan pozitivan preokret u životu.

Snovi o letenju: oslobađanje od problema i prevazilaženje svih izazova koji ometaju postizanje cilja.

Snovi o osvitu, zori: povezuju se sa aspektom duhovnosti i dolaskom velikih pozitivnih promena u sferi posla ili ljubavi.

Facebook Comments