Snovi i boje

Boje u snovima imaju jedinstveno značenje i odnose se na određena područja života. One mogu prikazati dolazak promena, negativne aspekte ili biti upozorenje za predstojeći period. Protumačite značenje snova u kojima preovladava određena boja i saznajte kakva je njihova poruka.

Snovi i boje – Crvena

Crvena boja: Ako je u snu dominantna ova boja ona ukazuje na dinamiku i pravo vreme za preduzimanje akcije. S’ obzirom da crvena predstavlja boju ljubavi, strasti i erotike, ona takođe nagoveštava važan period na romantičnom planu.

Snovi i boje – Plava

Plava boja: Plava je boja mira, ravnoteže, spokoja i samokontrole.Ukoliko u snu preovladava plava boja to znači da osoba prolazi kroz razdoblje stresa i traži najbolja rešenja za izlazak iz tegobne situacije.

Snovi i boje – Bela

Bela boja: To je boja koja se odnosi na čistoću i nevinost. Ukoliko u snovima preovladavaju stvari bele boje to znači da osoba mora biti dodatno oprezna i čuvati se osoba koje žele da je navedu na pogrešan put.

Snovi i boje – Zelena

Zelena boja: Ova boja se povezuje sa stabilnošću i samopouzdanjem. Ako u snu dominira zelena boja ona predskazuje vreme velikih promena, obnove, blagostanja i preporoda.

Snovi i boje – Žuta

Žuta boja: Smatra se da je žuta boja zadovoljstva, radosti i optimizma. Kada preovladava u snu veruje se da ima važno značenje koje se povezuje sa uspehom i pozitivnim životnim pomakom.

Snovi i boje – Ljubičasta

Ljubičasta boja: To je boja balansa, mistike, osetljivosti. Ukoliko je dominantna u snovima to može označavati težnju osobe da postigne veći sklad u ljubavi, ali takođe ukazuje na potencijalnu obmanu i razočarenje.

Snovi i boje – Braon

Braon boja: Ovo je boja koja se odnosi na asepekte materijalnog. Dominantnost braon boje u snu najava je velikih teškoća, problema, siromaštava i teskobe.

Snovi i boje – Siva

Siva boja: To je boja za koju se smatra da simboliše neodlučnost. Ukoliko ona preovladava u snu to je znak nesigurnosti koja je prisutna kod osobe. Takođe siva u snu označava nedostatak podsticaja i emocionalne sigurnosti.

Snovi i boje – Crna

Crna boja: U snu se odnosi na neophodnost većeg opreza. Crna boja simboliše  potencijalne sukobe i konflikte sa bliskim osobama, loše donošenje odluka, agresivnost i period kada sve ide u pogrešnom smeru.

Snovi i boje – Bež

Bež boja: Ukoliko je ova boja dominantna u snu to je znak tolerancije, prilagođavanja i dobrog razumevanja drugih osoba.

Snovi i boje – Roze

Roze boja: Ovo je boja koja se povezuje sa poverenjem i entuzijazmom. Kad roze boje preovladava u snu to je znak zadovoljstva i ugodnih događaja na sentimentalnom planu.

Snovi i boje – Narandžasta

Narandžasta boja: Odnosi se na unutrašnju snagu i samopouzdanje. Ako je ova boja bila dominantna u snu to je naznaka da osobu očekuje uspešan period i realizacija ideja.

Facebook Comments