Šta su astrologija i astro saveti?

   

     Kada kažemo  ”astro saveti” mislimo na posebnu  nauku, koja nam služi da rastumačimo nekakve sudbinske znake, i da na taj način predividimo moguće okolnosti koje će nas zadesiti. Sastoji se  iz dve, mnogima prepoznatljive, reči – astro (zvezde) i logos (nauka).Kao takva predstavlja i jednu veliku utehu za mnoge, kojima je potrebno da čuju da uvek postoji „neka viša sila“ koja je odgovorna za neku nesrećnu okolnost. Mnogi veruju da je baš zbog te neophodne utehe, astrologija i nastala; slično poput i vere u Boga, religiju, anđele…

    Ta potreba se javila pre više od 4.000 godina, i tako su prve osnove astrologije nastale u drevnoj Mezapotamiji. U svojim počecima, bila je privilegija samo najmoćnijih i najbogatijih ljudi, najčešće kraljeva. Car Avgustin bio je prvi koji je javno zahtevao izradu njegovog ličnog horskopa. Danas, ne morate biti kralj da bi bio izrađen Vaš horskop.

Facebook Comments